WCAG 2.0-ohjeet

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 – WCAG 2.0) on World Wide Web Consortiumin (W3C) laatima ohjeistus. W3C on kansainvälinen yhteisö, joka antaa suosituksia verkkosivujen sisällön esittämisestä.