WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeet

1. Havaittava

1.1 Tekstivastineet

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

1.2 Aikasidonnainen media

1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)

1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

1.2.3 Ääniselite tai mediavastine (tallennettu)

1.2.4 Tekstitys (suorissa lähetyksissä)

1.2.5 Ääniselite (tallennettu)

1.2.6 Viittomakieli (tallennettu)

1.2.7 Laajennettu ääniselite (tallennettu)

1.2.8 Mediavastine (tallennettu)

1.2.9 Pelkkä audio (suorissa lähetyksissä)

1.3 Mukautettava

1.3.1 Informaatio ja suhteet

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

1.3.4 Asento

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

1.3.6 Määrittele tarkoitus

1.4 Erottuva

1.4.1 Värien käyttö

1.4.2 Audion kontrollointi

1.4.3 Kontrasti (minimi)

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat

1.4.6 Kontrasti (lisätty)

1.4.7 Hiljainen taustaääni tai ei taustaääntä

1.4.8 Visuaalinen esitystapa

1.4.9 Tekstiä esittävät kuvat (ei poikkeusta)

1.4.10 Responsiivisuus

1.4.11 Ei-tekstuaalinen kontrasti

1.4.12 Tekstin välistys

1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa

2. Hallittava

2.1 Käytettävissä näppäimistöltä

2.1.1 Näppäimistö

2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa

2.1.3 Näppäimistö (ei poikkeuksia)

2.1.4 Kirjainnäppäinoikotiet

2.2 Tarpeeksi aikaa

2.2.1 Säädettävä ajoitus

2.2.2 Keskeytä, pysäytä, piilota

2.2.3 Ei ajoitusta

2.2.4 Keskeytykset

2.2.5 Uudelleen tunnistautuminen

2.2.6 Aikarajat

2.3 Sairauskohtaukset

2.3.1 Kolme välähdystä tai alle -raja-arvo

2.3.2 Kolme välähdystä

2.3.3 Animaatio vuorovaikutuksen yhteydessä

2.4 Navigoitava

2.4.1 Ohita lohkot

2.4.2 Sivuotsikot

2.4.3 Fokusjärjestys

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

2.4.5 Useita tapoja

2.4.6 Otsikot ja nimilaput

2.4.7 Näkyvä fokus

2.4.8 Sijainti

2.4.9 Linkin tarkoitus (vain linkeille)

2.4.10 Osioiden otsikot

2.5 Syötetavat

2.5.1 Osoitineleet

2.5.2 Osoittimen peruutus

2.5.3 Nimilappu nimessä

2.5.4 Liikeohjaus

2.5.5 Kohteen koko

2.5.6 Samanaikaiset syötemekanismit

3. Ymmärrettävä

3.1 Luettava

3.1.1 Sivun kieli

3.1.2 Osien kieli

3.1.3 Epätavalliset sanat

3.1.4 Lyhenteet

3.1.5 Lukemisen taso

3.1.6 Ääntäminen

3.2 Ennakoitava

3.2.1 Fokusointi

3.2.2 Syöte

3.2.3 Johdonmukainen navigointi

3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen

3.2.5 Muutos pyydettäessä

3.3 Syötteen avustaminen

3.3.1 Virheen tunnistaminen

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

3.3.3 Virheen korjausehdotus

3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (lakiin perustuva, taloudellinen, data)

3.3.5 Ohjeet

3.3.6 Virheiden ennaltaehkäisy (kaikki)

4. Lujatekoinen

4.1 Yhteensopiva

4.1.1 Jäsentäminen

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

4.1.3 Tilasta kertovat viestit