WCAG 2.1:n rakenne ja käyttö

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1  WCAG 2.1) on World Wide Web Consortiumin (W3C) laatima ohjeistus. W3C on kansainvälinen yhteisö, joka antaa suosituksia verkkosivujen sisällön esittämisestä.

WCAG 2.1 on laajassa käytössä ja sitä käytetään usein myös saavutettavuutta koskevan lainsäädännön pohjana. WCAG 2.1 sisältää useita suosituksia, joita käyttämällä verkkosisällöstä on mahdollista tehdä saavutettavampaa henkilöille, joilla on vammoja tai rajoitteita, ja osittain myös ikäihmisille. Suosituksia hyödynnetään verkkosivustojen kehittämisessä ja asiantuntijoiden tekemässä saavutettavuusarvioinnissa.

WCAG 2.1 -ohjeistus sisältää saavutettavan verkkosisällön periaatteita, yleisiä ohjeita ja testattavia onnistumiskriteerejä.

Periaatteet

WCAG 2.1 -ohjeistus perustuu neljään periaatteeseen, jotka muodostavat verkkosisällön saavutettavuuden perustan:

    1. Verkkosivuston on oltava havaittava: Verkkosivuilla oleva tieto ja käyttöliittymäkomponentit (esimerkiksi painonapit ja tekstikentät) on esitettävä tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

    2. Verkkosivuston on oltava hallittava: Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin tulee olla hallittavia. Kaikki verkkosivuston toiminnot täytyy voida suorittaa myös apuvälineillä (esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla).

    3. Verkkosivuston on oltava ymmärrettävä: Verkkosivuilla olevan tiedon on oltava kielellisesti ymmärrettävää. Käyttöliittymän toiminnan on oltava loogista ja ymmärrettävää.

    4. Verkkosivuston on oltava lujatekoinen: Sisällön on oltava riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan tulkita luotettavasti useilla erilaisilla laitteilla ja ohjelmilla, mukaan lukien apuvälineohjelmat.

Ohjeet

WCAG 2.1 -ohjeistus sisältää yhteensä kolmetoista ohjetta. Ohjeet antavat verkkosivuston kehittäjille ja arvioijille kattavan kuvan siitä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon saavutettavuuden varmistamiseksi.

Onnistumiskriteerit

WCAG 2.1 -ohjeistuksen kaikki kolmetoista ohjetta sisältävät useita onnistumiskriteerejä. Kriteereissä on ilmaistu, mitä verkkosivuilta vaaditaan, jotta ne läpäisevät onnistumiskriteerit. Kriteerejä on kolmen tasoisia: A (matalin), AA, AAA (korkein).

Verkkosivuston saavutettavuudelle on voitu määritellä ennalta tietty tavoitetaso. Tavoitteena voi esimerkiksi olla, että verkkosivusto on saavutettavuudeltaan WCAG 2.1 -ohjeistuksen AA-tason mukainen.

Jos halutaan, että sivuston saavutettavuus on WCAG 2.1 -ohjeistuksen AA-tasolla, sivuston tulee läpäistä kaikki A- ja AA-tasojen onnistumiskriteerit. Jos sivusto ei läpäise jotain yksittäistä A-tason kriteeriä, sivuston saavutettavuusluokitus jää nollaan, vaikka kaikki muut onnistumiskriteerit täyttyisivät. Jos sivusto läpäisee kaikki A-tason kriteerit mutta ei kaikkia AA-tason kriteerejä, sivuston saavutettavuusluokitus on A.

WCAG 2:1:n käyttö arvioinnin tukena

Verkkosivuston saavutettavuutta arvioivat asiantuntijat voivat hyödyntää WCAG 2.1 -ohjeistusta. Sivuston asiantuntija-arviossa käydään läpi kaikki halutun saavutettavuustason (esimerkiksi AA-tason) yksittäiset onnistumiskriteerit.

On tärkeää arvioida sivuston useita erilaisia alasivuja, erilaisia sivupohjia ja tyypillisiä sivuston käyttötilanteita. Moneen tyypilliseen käyttötilanteeseen saattaa liittyä useita eri vaiheita ja alasivuja. Sivuston jokaista yksittäisiä alasivua ei ole tarpeellista arvioida.