Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Selkokirjallisuuden valtiontuki

Selkokeskus jakaa vuosittain selkokirjallisuuden apurahoja selkokirjojen tekijöille ja avustuksia selkokirjakustantajille. Apurahat ja avustukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön Kehitysvammaliitolle delegoimaa valtiontukea, jonka tavoitteena on edistää selkokielisen ja saavutettavan kirjallisuuden julkaisemista Suomessa.

Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat ja kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät. Avustusta voivat hakea selkokirjakustantajat. Apurahaa voidaan tietyin rajoituksin hakea myös selkokirjallisuuteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Eri hakutyypeille on omat hakuohjeet ja -lomakkeet.

Selkokirjallisuuden valtiontuen jakamisessa noudatetaan  valtionavustuslakia 688/2001.

Tukea voi hakea kerran vuodessa. Vuoden 2016 valtiontuen haku on päättynyt. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2017.

Tukea myönnetään ainoastaan selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen. Oppikirjoille tai muille oppimateriaaleille ei myönnetä tukea. Tukea ei myönnetä jo valmistuneille julkaisuille.

Selkokirjatyöryhmä voi myöntää myös yhden pidempiaikaiseen kirjoitustyöhön tarkoitetun apurahan.
Lisää tietoa pidemmästä työskentelyapurahasta.

Myönnetyt avustukset ja apurahat ovat vaihdelleet noin 600 eurosta 4 000 euroon. Tuen saajan nimi ja hankkeen lyhyt kuvaus sekä avustus- tai apurahasumma julkaistaan Selkokeskuksen verkkosivuilla.

Selkokirjatyöryhmä

Selkokirjallisuuden valtiontukea jakaa Selkokeskuksen yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä.  Työryhmän jäseninä on kirjailijajärjestöjen, kirjastolaitoksen ja Selkokeskuksen neuvottelukuntaan kuuluvien tahojen edustajia. Työryhmään kuuluu myös kuvitusasiantuntija.

Työryhmän jäsenet:

Tuija Takala, puheenjohtaja, Äidinkielenopettajainliitto
Marjut Puominen, Kirjastoseura, Celia
Maria Turtschaninoff, Finlandssvenska författareföreningen
Tuula Merisuo-Storm, Suomen tietokirjailijat
Raili Mikkanen, Suomen kirjailijaliitto
Sari Peltoniemi, Suomen kirjailijaliitto
Sari Päivärinne, Selkokeskuksen neuvottelukunta, Helsingin yliopisto
Päivihellen Luoma, Selkokeskuksen neuvottelukunta
Väinö Heinonen, kuvitusasiantuntija
Eliisa Uotila, sihteeri, Selkokeskus

Aikataulu

Seuraava hakuaiku päättyy 27.1.2017.
Päätökset ilmoitetaan hakijoille huhtikuussa. 
Pääosin myönnetyt apurahat ja avustukset maksetaan kesäkuussa.

Vaaditut näytteet

Selkokirjatyöryhmä tekee päätökset tuettavista hankkeista perehdyttyään hakemuksiin, jotka sisältävät vaaditut näytteet. Vaadittujen näytteiden puuttuessa hakemus hylätään. Jos kuitenkin sekä kirjoittaja, kuvittaja että kustantaja hakevat samassa haussa samalle kirjalle tukea, he voivat keskenään sopia, keiden hakemuksien liitteenä teksti- ja kuvitusnäytteet ovat.

Apuraha- ja avustuspäätökset tehdään pitkälti näytteiden ja muiden hakemuksessa vaadittujen liitteiden perusteella. Tarkista hakulomakkeista, mitkä liitteet vaaditaan hakemukseesi.

Hakulomakkeet

Selkokirjallisuuden valtiontukea myönnetään kirjoittajille (selkokirjan kirjoittajan apuraha), kuvittajille (selkokirjan kuvittajan apuraha), kustantajille (kustantajan selkokirja-avustus), koskettelukirjan tekijöille (koskettelukirjan tekijän apuraha) sekä selkokirjallisuuden kehittämis- ja tutkimushankkeisiin (selkokirjallisuuden kehittämis- ja tutkimushankeapuraha). Lisäksi selkokirjailijalle voidaan vuosittain myöntää yksi apuraha pidempiaikaiseen kirjoitustyöhön.

Apuraha- ja avustuspäätökset tehdään pitkälti liitteiden perusteella. Tarkista hakulomakkeista, mitkä liitteet vaaditaan hakemukseesi.


Hakulomakkeet voit tulostaa tästä:

Kustantajan selkokirja-avustus (PDF)
Kustantajan selkokirja-avustus (Word)

Selkokirjan kirjoittajan apurahahakemus (PDF)
Selkokirjan kirjoittajan apurahahakemus (Word)

Selkokirjan kuvittajan apurahahakemus
(PDF)
Selkokirjan kuvittajan apurahahakemus (Word)

Koskettelukirjan tekijän apurahahakemus (PDF)
Koskettelukirjan tekijän apurahahakemus (Word)

Selkokirjalllisuuden kehittämis- ja tutkimushankkeiden apurahahakemus (PDF)
Selkokirjallisuuden kehittämis- ja tutkimushankkeiden apurahahakemus (Word)

Pidempiaikainen selkokirjailijan apuraha (PDF)
Pidempiaikainen selkokirjailijan apuraha (Word)


Hakemukset tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuina työryhmälle. Sähköisiä, allekirjoittamattomia tai muuten puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset lähetetään osoitteella:

Selkokirjatyöryhmä
Selkokeskus
Viljatie 4 A
00700 Helsinki


Tutustumalla selkokirjatietokantaan saat kuvan siitä, minkälaisia selkokirjoja Suomessa on julkaistu.