Kontaktuppgifter

Papunet
Förbundet Utvecklingsstörning rf.
Spannmålsvägen 4 A
00700 Helsingfors
Finland
tel. +358 9 348 090
papunet(at)kvl.fi 

Sami Älli
Chef för tillgänglighetsenheten
sami.alli(at)kvl.fi

Timo Övermark
Utvecklingschef för Papunet
timo.overmark(at)kvl.fi

Paula Alho
Webbredaktör
paula.alho(at)kvl.fi

Tapio Haanperä
Expert
tapio.haanpera(at)kvl.fi

Päivi Honkonen
Grafisk planerare
paivi.honkonen(at)kvl.fi

Arto Paappanen
IT-planerare
arto.paappanen(at)kvl.fi

Raisa Rintamäki
Webbredaktör
raisa.rintamaki(at)kvl.fi

Maija Ylätupa
Webbredaktör
maija.ylatupa(at)kvl.fi