Att använda alfabettavla

Med en alfabettavla kan man, bokstav för bokstav, producera ord utan penna eller tangentbord.

En alfabettavla kan man printa ut på en transparang eller på ett papper. På en alfabettavla på papper sker pekningen med handen. En alfabettavla på en transparang möjliggör pekning med blicken.

Med hjälp kan man också bokstavera sitt budskap. Då läser samtalspartnern upp bokstäverna i ordningsföljd och personen bekräftar sitt val genom att nicka eller på ett annat överenskommet sätt.

Tulostettavat kirjaintaulut sekä katsekehikko soveltuvat aakkostamalla tapahtuvaan ilmaisuun.