En mapp med meningar

En vy av en textbaserad kommunikationsmapp.

Papunets mapp med ord- och meningslistor kan redigeras

En mapp som grundar sig på ord- och meningslistor lämpar sig som kommunikationshjälpmedel då brukaren kan peka på ord eller välja ett av många ord från en ordlista som läses högt av en annan.

Det går snabbare att peka på färdiga ord- och meningslistor, än att skriva meddelanden för sådana personer som har motoriska svårigheter. Mapparna innehåller också ofta en bokstavslista som gör det möjligt att bokstavera ord som inte finns i mappen. Ett exempel på hur en bokstavstavla används.

En mapp som innehåller ord- och meningslistor används också i sådan kommunikation där en annan person hjälper till, så kallad auditiv skanning. En synskada eller ett rörelsehinder kan göra så att man inte själv kan bläddra i mappen. Då läser samtalspartnern upp meddelandealternativen högt och den talhandikappade personen visar sitt val på ett gemensamt överenskommet sätt.

Skriftlig kommunikation

När en person meddelar sig genom att skriva kan man som hjälpmedel också ha en med tangentbord utrustad apparat och ett program som omvandlar den skrivna texten till tal.

Information om apparater som omvandlar skrivna meddelanden till tal