Lösbildsmapp

Lösa bilder är som namnet säger, löstagbara från mappens sidor där de är fästa med kardborreband. Vokabulären i lösbildsmappar är ofta ganska begränsad och därför kallar man dessa för små mappar.

Lösbildsmapp där en bild är borttagen.

Att ta bilden från mappen och ge den åt samtalspartnern är ett väldigt konkret sätt att förmedla något som har med bilden att göra åt någon annan. Det stärker även bildens kommunikativa användning.

En lösbildsmapp passar därför människor som ännu inte förstår kommunikationens grundtanke det vill säga att man med kommunikation kan påverka en annan människa. Bilden fungerar då som ett konkret verktyg och ofta så att den symboliserar något som verkligen intresserar brukaren.

En hand ger bilden åt en annan.

Lösstagbara bilder passar också för människor som inte kan hålla i minnet bilder som visas. De löstagna bilderna förblir konkret synliga så att man kan återkomma till dem också efter att de är löstagna och överräckta till någon annan.

Bilderna fungerar alltså också som ett stöd för minnet, så att resurserna kan användas för kommunikation i stället för att komma ihåg hur bilderna såg ut.

Med lösttagbara bilder kan man också öva sig att bygga meningar och ordföljd. Det är bra att notera att kommunikationsmappen i första hand ska fungera som ett kommunikationsredskap i vardagen. Först i andra hand är den ett övningsredskap.

Händerna håller i en meningsremsa.

PECS-mappar

PECS-mappar är ett produktnamn på lösbildsmappar där kommunikationsmetoden baserar sig på bildbyten. (PECS, Picture Exchange Communication System).

I PECS-metoden lär man ut kommunikationsfärdigheter och initiativförmåga i sociala situationer med hjälp av bilder och lösbildsmappar.

Information om PECS- metoden

Som sakkunnig talterapeut Kaisa Laine, Kehitysvammaliitto / Tikoteekki