Tecken på nätet

Folkhälsans teckenmaterial

På Folkhälsans nätsidan kan man lära sig tecken från olika ämnesområden. Varje ämnesområde innehåller korta videor, som visar hur man tecknar de olika orden. På sidan hittar man också tecknade sagor och sånger.

Handlaget (teckenbanken)

Största delen av tecknen är från det finlandssvenska teckenspråket (FinSSL), men en del används möjligen främst i det finska teckenspråket (FinSL).

Papunets teckenmaterial

Bildbank – ritade tecken med pilar. Fungerar som stöd till minnet vid inlärning.

Bildverktyg – printa bilder som stöd till att minnas tecken.

Ritade tecken

Rikssvenska ritade tecken. Väldigt klara och enkla svartvita bilder. I alfabetisk ordning cirka 2000 tecken, även kategorier och favoriter och historiefakta.

Teckenspråkiga biblioteket (Viittomakielinen kirjasto)

Tecken på finska

Matlagningstecken (Viittomakielinen kirjasto)

Innehåller videon om tecken i ämnet matlagning.

Läseordning på teckenspråk (Viittomakielinen kirjasto)

De olika läroämnen presenteras med tecken.

Viito-teckenordbok för iPhone och iPad (Apple App Store)

Papunets ritade tecken finns också som app till iPhone och iPad. Applikationen har producerats av Aki Niemi.

Kantti.net 

Information om bl.a. tecken för stöd till talet, tecken på video och material med tecken.

SUVI Suomalaisen viittomakielen perussanakirja

Över 3000 klipp av tecken och information om teckenspråk.

Teemaviittomapeli (Viittomakielinen kirjasto)

Spel för att lära sig teckenspråk på finska.