Material
för samspel och kommunikation
A A A
yksityiskohta Raija Raition teoksesta Lehmuksenlehdet
Detalj av "Lehmuksenlehdet", ett verk av Raija Raitio