Material
för samspel och kommunikation

Bildbank

Bildbanken innehåller nästan 27 000 bilder: 2 700 fotografier, 3 700 ritade bilder, 1 100 Mulberry-bilder, 6 000 ARASAAC-bilder, 11 000 Sclera-piktogram och nästan 2 000 ritade tecken. 

Öppna bildbanken

Juosta-valokuva

Fotografier

Juosta-piirroskuva

Ritade bilder

Juosta -Mulberry-kuva

Mulberry-bilder

ARASAAC-kuva

ARASAAC-bilder

Juosta -Sclera-piktogrammi

Sclera-piktogram

Juosta-viittomakuva

Ritade tecken

Alla bilder finns också i bildverktyget.

Creative Commons License

Bilderna i Papunets bildbank och bildverktyg är licensierade som ”Erkännande, Icke-kommersiell, DelaLika”. Det betyder att det är förbjudet att använda bilderna i kommersiellt syfte. Bilderna får användas och spridas  i icke-kommersiellt syfte och den ursprungliga bildkällan ska uppges. Bilderna kan också bearbetas.

Den ursprungliga källan är Papunets bildbank, www.papunet.net och dessutom ska bildens upphovsman nämnas. Upphovsmannens namn finns i bildverktyget, i varje bilds tilläggsuppgifter. Så här uppger man bildens källa och upphovsman.

Källa: Papunets bildbank, www.papunet.net, Päivi Honkonen.

Mera information om licensen och de lagtekniska definitionerna hittar du på licensens officiella webbplats.

Du kommer väl också ihåg upphovsrätten när det gäller bilder du laddar ner från nätet, dem får man inte publicera eller sprida utan tillstånd.

Bilder

Fotografier: Papunets bildbank
Ritade bilder: Papunets bildbank
Ritade tecken: Papunets bildbank
ARASAAC-bilder: www.arasaac.org
Mulberry-bilder: www.straight-street.com
Sclera-pictogram: www.sclera.be