Material
för samspel och kommunikation

Bildverktyg

bildverktyget

Med Papunets bildverktyg kan du skapa bildmaterial och skriva ut det.

Öppna bildverktyget

I bildverktyget ingår nästan 27 000 bilder: 2 700 fotografier, 3 700 ritade bilder, 1 100 Mulberry-bilder, 6 000 ARASAAC-bilder, 11 000 Sclera-piktogram och nästan 2 000 ritade tecken.
Du kan också använda dina egna bilder.

Med bildverktyget kan du skapa bildmaterial och skriva ut det. Du kan skapa sekvenser av bilder och motiv som lämpar sig för sånger, ramsor, spel och lekar med mera. Du kan också illustrera berättelser och instruktioner med fotografier om du vill. Bildverktyget kan också användas till att skapa kommunikationsmappar.

Det är lätt att ändra på sidans utseende, inställningarna för bilderna och bildtexterna, och göra egna bildtexter med hjälp av bildverktyget. Du kan skriva ut färdiga sidor och spara dem, antingen på din egen dator eller på Papunets server.

Så här använder du bildverktyget

Skriv ut broschyren om bildverktyget

Creative Commons License

Bilderna i Papunets bildbank och bildverktyg är licensierade som ”Erkännande, Icke-kommersiell, DelaLika”. Det betyder att det är förbjudet att använda bilderna i kommersiellt syfte. Bilderna får användas och spridas i icke-kommersiellt syfte och den ursprungliga bildkällan ska uppges. Bilderna kan också bearbetas.

Den ursprungliga källan är Papunets bildbank, www.papunet.net och dessutom ska bildens upphovsman nämnas. Upphovsmannens namn finns i bildverktyget, i varje bilds tilläggsuppgifter. Så här uppger man bildens källa och upphovsman.

Källa: Papunets bildbank, www.papunet.net, Päivi Honkonen.

Mera information om licensen och de lagtekniska definitionerna hittar du på licensens officiella webbplats.

Du kommer väl också ihåg upphovsrätten när det gäller bilder du laddar ner från nätet, dem får man inte publicera eller sprida utan tillstånd.

Bilder

Fotografier: Papunets bildbank
Ritade bilder: Papunets bildbank
Ritade tecken: Papunets bildbank
ARASAAC-bilder: www.catedu.es/arasaac
Mulberry-bilder: www.straight-street.com
Sclera-pictogram: www.sclera.be