Från kontakt till kommunikation - en första hjälp för bildanvändning

Materialet är avsedd som ett hjälpmedel för social- och hälsovårdens kundarbete i situationer där klienten är talhandikappad och den anställda inte känner till hans eller hennes sätt att kommunicera.

I materialet finns information om vad man bör tänka på när man samtalar med en talhandikappad person, och vilka metoder och medel för alternativ och kompletterande kommunikation som finns att använda. Här finns bilder och färdigt formulerade meningar för den anställda personalen och den handikappade klienten, som är till hjälp vid sjukhusbesök, på läkarmottagningen eller i ergoterapi, på Folkpensionsanstalten eller socialbyrån.

För mera omfattande kommunikationssituationer och behov krävs mera information om den talhandikappade personens sätt att kommunicera, vilket förutsätter samarbete mellan honom eller henne och de anhöriga, och dessutom med den personal som deltar i vården och rehabiliteringen.

Från kontakt till kommunikation -material

Skriv ut materialet och sammanställ till en pärm.

Editerbara kommunikationskartor

Komplettera med personliga bilder, exempelvis med foton av familjemedlemmarna.

Materialet har producerats av Tikoteekki / Kehitysvammaliitto

Avgiftsfria bilder och bildverktyg

Bildbank

Bildverktyg