Kommunikationskartor till hälsovården och socialbyrån

Kommunikationskartorna innehåller bilder som är tänkta att användas som stöd t.ex vid läkarbesök eller hos socialarbetaren eller på FPA. Sidorna kan öppnas i bildverktyget där du kan lägga till bilder och texter enligt användarens behov.

Bildtavlor till social- och hälsovården baserar sig på materialet "Från kontakt till kommunikation - en första hjälp för kommunikation".

Hos läkare

På sjukhus

Ergoterapi

Ergoterapi för barn

Hos FPA/socialbyrån

Se också en förenklad hälsoenkät med symboler

Här hittar du en länk till en förenklad hälsoenkät med lättläst text eller med symboler. Frågeformuläret är  tänkt för skolans hälsovårdare och är utvecklat av Riksföreningen för skolsköterskor i Sverige.

Riksföreningen för skolsköterskor

Avgiftsfria bilder och bildverktyg

Bildbank

Bildverktyg