Teemat
A A A

Muisti

Tietoa ja materiaaleja kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tueksi muistisairaan henkilön kanssa.

Tietoa

Muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen

Tietoa siitä, miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen ja kommunikointiin sekä miten läheinen tai ammattilainen voi tukea muistisairaan vuorovaikutusta.

Kohdaten-opas

Opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa

Oppaan tarkoituksena on auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään kohtaamaan toisensa. Oppaassa kerrotaan, miten ikääntyminen ja etenevä muistisairaus vaikuttavat vuorovaikutukseen, ja miten vuorovaikutusta voi tukea sairauden eri vaiheissa.

Kohdaten-oppaan voi tilata painotuotteena Tikoteekistä

Tutkimus- ja kehittämishankkeita

Vanhempi rouva videopuheluyhteyden äärellä. Muistiluuri (2013−2015) on tutkimus- ja kehittämishanke, jossa kehitetään kuntoutusta muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen. Hankkeen aikana valmistuvat sähköinen käsikirja sekä arjen aktiivisuutta ja tiedonkäsittelytaitoja edistävät teknologiset sovellukset kuten hyvinvointikalenteri ja aivotreeniharjoitukset.

 

Lisätietoa: Miina Sillanpään Säätiö

Muistipuisto (2016-2018)

Muistipuisto-hankkeessa kehitetään pelillinen, vuorovaikutteinen ja älykäs virtuaaliympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuden edistää muistisairaan ja hänen läheistensä hyvinvointia sekä elämänlaatua.

 

Lisätietoa: Miina Sillanpään Säätiö

Materiaalia Papunetin sivuilla

Hoivalluksia

Keskustelumateriaali muistisairaiden ihmisten parissa työskenteleville. Materiaalin tarkoituksena on vahvistaa työyhteisön taitoja kohdata muistisairas ihminen.

Huomioivaa yhdessäoloa

Perehdytysmateriaali HYP-toimintamallin käyttöön yhteisöissä.

Toimintaohjeet

Kuvallisia ohjeita arjen kotitöihin ja kodinkoneiden käyttöön, esim. kahvinkeittoon, sekä reseptejä ruuanlaittoon ja leivontaan. 

Lähetä e-kortti

Sanat katoavat - löydä ihminen

 

 

 

 

Materiaalia muualla

TunteVa®-toimintamalli (Tampereen kaupunkilähetys)

Vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empatian, keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin.

Elämäni kirja -kansilehtiElämäni kirja (Suomen Toimintaterapeuttiliiton julkaisu)

Kirjaan kootaan tietoa omasta elämästä ja itselle merkityksellisistä asioista. Kirja auttaa lähi-ihmisiä tekemään tärkeitä ja viisaita päätöksiä silloin, kun ei itse siihen pysty.

Muistisairaan ihmisen hyvä saattohoito (Muistiliiton julkaisu)

Opas saattohoitoon osallistuville ammattilaisille. Oppaassa on tietoa elämän loppuvaiheen suunnitteluun myös muistisairaille ihmisille sekä heidän läheisilleen.

 

Opas sinulle, joka autat, tuet, ohjaat, hoidat läheistäsi (Theseus: Mikkelin ammattikorkeakoulun julkaisu)

Oppaassa kerrotaan, millaisia eri rooleja sinulla voi olla silloin, kun läheisesi tarvitsee apua tai ohjausta erilaisissa arjen tilanteissa. Opas muistuttaa myös pitämään huolta omasta jaksamisesta sekä hakemaan tukea ja palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta. 

Anna palautetta tästä sivusta