Muistisairaus ja vuorovaikutus

Sivulle on koottu linkkejä Papunetissa olevaan tietoon ja materiaaliin, joka tukee kommunikointia ja vuorovaikutusta muistisairaan henkilön kanssa.

Tietoa

Vanha nainen ja nuori nainen katsovat lehteä

Muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen

Tietoa siitä, miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen ja kommunikointiin sekä miten läheinen tai ammattilainen voi tukea muistisairaan vuorovaikutusta.

Kohdaten-opas

Opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa

Opas auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään kohtaamaan toisensa.

Materiaalia Papunetin sivuilla

Vanha nainen

Hoivalluksia

Keskustelumateriaali muistisairaiden ihmisten parissa työskenteleville.
Hyp-logo

Huomioivaa yhdessäoloa

Perehdytysmateriaali HYP-toimintamallin käyttöön yhteisöissä.

Kahvikannuun kaadetaan vettä

Toimintaohjeet

Kuvallisia ohjeita arjen kotitöihin ja kodinkoneiden käyttöön, esim. kahvinkeittoon, sekä reseptejä ruuanlaittoon ja leivontaan.

Materiaalia muualla

TunteVa®-toimintamalli (Tampereen kaupunkilähetys)

Vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empatian, keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin.

Elämäni kirja (Suomen Toimintaterapeuttiliitto)
Kirjaan kootaan tietoa omasta elämästä ja itselle merkityksellisistä asioista. Kirja auttaa lähi-ihmisiä tekemään tärkeitä ja viisaita päätöksiä silloin, kun ei itse siihen pysty.

Opas sinulle, joka autat, tuet, ohjaat, hoidat läheistäsi (Theseus)
Oppaassa kerrotaan, millaisia eri rooleja sinulla voi olla silloin, kun läheisesi tarvitsee apua tai ohjausta erilaisissa arjen tilanteissa.

RyhmäRenki 
RyhmäRenki on materiaali- ja ideapankki ikäihmisten virike- ja päivätoimintaan. Materiaaleissa on tulostettavia kysymys-, tieto- ja kuvakortteja, pelejä ja visailuja sekä muistoja herättäviä valokuvia. Sivusto on suunnattu ryhmien ohjaajille.

Tietoa

Vanha nainen ja nuori nainen katsovat lehteä

Muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen

Tietoa siitä, miten muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen ja kommunikointiin sekä miten läheinen tai ammattilainen voi tukea muistisairaan vuorovaikutusta.

Kohdaten-opas

Opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa

Opas auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään kohtaamaan toisensa.

Tietosuojaseloste