Teemat
A A A

Vaikea kehitysvamma ja vuorovaikutus

Olemuskieli on usein vaikeimmin kehitysvammaiselle ihmiselle ainoa keino osallistua kanssakäymiseen sekä ilmaista tunnetilojaan ja tarpeitaan vuorovaikutustilanteissa. Teema sisältää tietoa ja materiaalia vaikeimmin kehitysvammaisen ihmisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Vuorovaikutus vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen kanssa

Huomioivaa yhdessäoloa

Perehdytysmateriaali HYP-toimintamallin käyttöön yhteisössä

Voimauttava vuorovaikutus

Perehdytysmateriaali vuorovaikutukseen varhaisten taitojen varassa viestivän ihmisen kanssa

Kommunikoinnin kuntoutus

Kommunikoinnin kuntoutus

Kuntoutuksen vaiheet kuntoutujan, lähi-ihmisen ja puheterapeutin kannalta

Puheterapia

Anna palautetta tästä sivusta