Papunet
A A A

Viittomat

Viittomat-teemaan on koottu linkkejä Papunetissa olevaan viittoma-aineistoon. Teeman alta löytyy tietoa viittomista, materiaaleja ja ideoita viittomakommunikoinnin tukemiseen sekä viittomin toteutettuja tarinoita.

Tietoa viittomista

Tukiviittomat

Tukiviittomisessa viitotaan viestin merkityksen kannalta keskeiset sanat ns. avainsanat. Tukiviittominen tukee puhumista tai puheen tapailua.

Viitottu puhe

Viitottu puhe toimii puhetta tukevana ja korvaavana kommunikointikeinona. Viitotussa puheessa viittomat tuotetaan perusmuodossa, sanatarkasti ja samanaikaisesti puhutun kielen kanssa. Viitotussa puheessa käytetään viittomakielen viittomia tai tukiviittomia. Viitotussa puheessa viittoma vastaa puhutun kielen sanaa.

Vinkkipuhe

Vinkkipuhe on huuliltaluvun tukimenetelmä, jossa kielen äänteitä selvennetään käsimerkein. Tavoitteena on, että puheen eri äänteet näkyvät ja ovat eroteltavissa toisistaan.

Viittomakieli

Viittomakieli on kuulovammaisten ja kuurojen ihmisten kommunikointikeino. Viittomakieli ei noudata sanatarkasti puhutun kielen rakennetta vaan perustuu tilan ja ilmeiden käyttöön viittomakielen oman kieliopin mukaisesti.

Viittomia verkossa

Sivulle on koottu verkossa olevaa viittomamateriaalia.

Lisätietoa

Sivulle koottu tietoa viittomakirjallisuudesta sekä viittomiin liittyvän kirjallisuuden, videoiden ja opetusohjelmien kustantajista.

 

Viitotut tarinat Pelisivuilla

Kolme pientä porsasta

Kuvatarinassa on selkokielinen teksti, joka esitetään viittottuna puheena.

Keisarin uudet vaatteet

Kuvatarinassa on selkokielinen teksti, joka esitetään viitottuna puheena.

Eläinkirja

Eläinkirjassa esitellään 24 koti- ja villieläintä sekä niiden erikoisimmat ominaisuudet. Eläinkirjan avulla voi opetella viittomaan eläinten nimet.

Materiaalia viittomakommunikointiin

Tulostettavaa viittomamateriaalia.

Tulostettavaa materiaalia

Sivuilla on turvallisuussanastoa sekä satuja, lauluja ja loruja viittomakuvilla.

Pikkupoika hevosen selässä.

Ratsastussanastoa viitottuna

Sivuilla ratsastukseen ja hevoseen liittyviä viittomia videoina. Joukossa on myös runsaasti yleisiä viittomia.

Viittomakuvat kuvapankissa

Papunetin kuvapankista löytyy lähes 2000 viittomakuvaa.

Viito-viittomasanakirja iPad- ja iPhone-laitteisiin (https://itunes.apple.com)

Aki Niemen tuottamassa sovelluksessa käytetään Papunetin kuvapankin viittomakuvia.

Piirroskuva viittomakommunikointitilanteesta

Viittomisideat

Vinkkejä viittomien harjoitteluun pelien ja leikkien avulla.

 

Anna palautetta tästä sivusta