Teemat
A A A

Viittomat

Linkkejä Papunetissa olevaan viittoma-aineistoon: tietoa viittomista, materiaaleja ja ideoita viittomakommunikoinnin tukemiseen sekä viitottuja tarinoita.

Tietoa tukiviittomista

Tukiviittomat

Tukiviittomat soveltuvat varhaiseksi kommunikointikeinoksi silloin, kun puheen kehitys viivästyy. Jos kielenkehityksen häiriöt ovat laajat, viittomista voi tulla pysyvä kommunikointikeino. Tukiviittomisessa viitotaan viestin merkityksen kannalta keskeiset sanat, niin sanotut avainsanat.

Viittominen vahvistaa puhetta

Viittominen ei vaaranna kuulevan ihmisen puheen kehitystä vaan päinvastoin edistää sitä.

Kielikylpy viittomien oppimisessa

Viittomien oppiminen ja viittomilla kommunikointi voivat toteutua ainoastaan viittovassa kieliympäristössä.

Viittomien oppimisen vaiheet

Viittomakommunikaation kehittymisessä voidaan tunnistaa viisi eri vaihetta.

Viittomat kommunikoinnissa

Opas tukiviittomista

Muu viittomakommunikaatio

Viittomakielen viittomia käytetään viittomakielen ja tukiviittomien lisäksi muissa viittomiin perustuvissa kommunikaatiomenetelmissä, kuten viitotussa puheessa ja sormiaakkosviestinnässä. Osaa näistä voidaan käyttää myös puhevammaisten ihmisten kommunikaatiossa.

Viitotut tarinat Papunetin pelisivuilla

Kolme pientä porsasta

Selkokielinen tarina on kerrottu tukiviittomilla.

Keisarin uudet vaatteet

Selkokielinen tarina on kerrottu viitottuna puheena.

Eläinkirja

Eläinkirjassa esitellään 24 koti- ja villieläintä sekä niiden erikoisimmat ominaisuudet. Eläinkirjan avulla voi opetella viittomaan eläinten nimet.

Materiaalia viittomakommunikointiin

Tulostettavaa viittomamateriaalia.

Tulostettavaa materiaalia

Sivuilla on turvallisuussanastoa sekä satuja, lauluja ja loruja viittomakuvilla.

Viitomakuvia aihepiireittäin

Muokattavat kuvastot nopeuttavat omien viittomasanastojen kokoamista.

Viittomakuvat kuvapankissa

Papunetin kuvapankissa on lähes 2 000 viittomakuvaa.

nainen viittoo sanan laukka

Ratsastussanastoa viitottuna

Sivuilla ratsastukseen ja hevoseen liittyviä viittomia videoina. Joukossa on myös runsaasti yleisiä viittomia.

Piirroskuva viittomakommunikointitilanteesta

Viittomaideat

Vinkkejä viittomien harjoitteluun pelien ja leikkien avulla.

Viittomamateriaalia muualla verkossa

näkymä teemaviittomapelistäTeemaviittomapeli

(Viittomakielinen kirjasto)

Hauska peli viittomien opetteluun!

näkymä viittomasanakirjasta ipadille Viito-viittomasanakirja iPad- ja iPhone-laitteisiin (itunes.apple.com)

Aki Niemen tuottamassa sovelluksessa käytetään Papunetin kuvapankin viittomakuvia.

Viittomia verkossa

Sivulle on koottu linkkejä viittomamateriaaleihin muilla verkkosivuilla.

Anna palautetta tästä sivusta