Teemat
A A A

Viittomat

Linkkejä Papunetissa olevaan viittoma-aineistoon – tietoa viittomista, materiaaleja ja ideoita viittomakommunikoinnin tukemiseen sekä viittomin toteutettuja tarinoita.

Tietoa tukiviittomista

Tukiviittomat

Tukiviittomat soveltuvat varhaiseksi kommunikointikeinoksi silloin, kun puheen kehitys viivästyy. Jos kielenkehityksen häiriöt ovat laajat, viittomista voi tulla pysyvä kommunikointikeino. Tukiviittomisessa viitotaan viestin merkityksen kannalta keskeiset sanat ns. avainsanat.

Kielikylpy viittomien oppimisessa

Viittomien oppiminen ja viittomilla kommunikointi voivat toteutua ainoastaan viittovassa kieliympäristössä.

Viittomien oppimisen vaiheet

Viittomakommunikaation kehittymisessä voidaan tunnistaa viisi eri vaihetta.

Muu viittomakommunikaatio

Viittomakielen viittomia käytetään viittomakielen ja tukiviittomien lisäksi muissa viittomiin perustuvissa kommunikaatiomenetelmissä kuten viitotussa puheessa ja sormiaakkosviestinnässä. Osaa näistä voidaan käyttää myös puhevammaisten ihmisten kommunikaatiossa.

 

Viitotut tarinat Pelisivuilla

Kolme pientä porsasta

Kuvatarinassa on selkokielinen teksti, joka kerrotaan tukiviittomin.

Keisarin uudet vaatteet

Kuvatarinassa on selkokielinen teksti, joka kerrotaan viitottuna puheena.

Eläinkirja

Eläinkirjassa esitellään 24 koti- ja villieläintä sekä niiden erikoisimmat ominaisuudet. Eläinkirjan avulla voi opetella viittomaan eläinten nimet.

Materiaalia viittomakommunikointiin

Tulostettavaa viittomamateriaalia.

Tulostettavaa materiaalia

Sivuilla on turvallisuussanastoa sekä satuja, lauluja ja loruja viittomakuvilla.

nainen viittoo sanan laukka

Ratsastussanastoa viitottuna

Sivuilla ratsastukseen ja hevoseen liittyviä viittomia videoina. Joukossa on myös runsaasti yleisiä viittomia.

Viittomakuvat kuvapankissa

Papunetin kuvapankista löytyy lähes 2000 viittomakuvaa.

Piirroskuva viittomakommunikointitilanteesta

Viittomisideat

Vinkkejä viittomien harjoitteluun pelien ja leikkien avulla.

 

Viittomamateriaalia muualla verkossa

näkymä teemaviittomapelistäTeemaviittomapeli

(Viittomakielinen kirjasto)

Hauska peli viittomien opetteluun!

näkymä viittomasanakirjasta ipadille Viito-viittomasanakirja iPad- ja iPhone-laitteisiin (itunes.apple.com)

Aki Niemen tuottamassa sovelluksessa käytetään Papunetin kuvapankin viittomakuvia.

Viittomia verkossa

Sivulle on koottu linkkejä viittomamateriaaleihin muilla verkkosivuilla.

Anna palautetta tästä sivusta