Apuvälineet

avustaja osoittaa kommunikointikuvasta, puhelaite, ilmaisu irtokuvilla ja tietokoneella

Kommunikoinnin esteitä voidaan lieventää kuntoutuksen lisäksi apuvälineillä. Kommunikoinnin apuvälineitä tarvitaan, kun viestintä tapahtuu kuvilla, bliss-symboleilla tai kirjoittamalla.

Kun henkilö viestii puhetta korvaavilla keinoilla ja apuvälineillä, myös viestin vastaanottajan on tärkeää tuntea apuvälineillä viestimisen mahdollisuudet. Lue lisää kommunikoinnista apuvälineen avulla.

Apuvälineitä voidaan tarvita myös tiedon hankkimisessa ja välittämisessä sekä oppimisessa ja itsenäisessä toiminnassa.

Apuvälineiden hankinta

Apuvälineet hankitaan pääsääntöisesti lääkinnällisenä kuntoutuksena julkisen terveydenhuollon toimesta. Hankintaa edeltää aina apuvälinetarpeen arviointi ja käytön kokeilu.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2018 valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä. Julkaisu on suunnattu apuvälinepalvelujen tuottajille sekä apuvälineiden käyttäjille.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Valto - valtioneuvoston julkaisuarkisto)

Apuvälineitä eri tarkoituksiin

Kommunikointitaulu

Kommunikointikansio

Puhelaite

Kirjoitetut viestit puheeksi

Kommunikointiohjelma

Ääniproteesi ja puheäänen vahvistin

Tietokoneet ja tabletit

Apuvälineet kirjoittamiseen ja lukemiseen

Apuvälineet leikkiin ja ympäristönhallintaan

Apuvälineiden pidikkeet ja telineet

Tietosuojaseloste