Tietoa
puhevammaisuudesta
A A A

Apuvälineet

Kommunikoinnin esteitä voidaan lieventää kuntoutuksen lisäksi apuvälineillä ja kanssaihmisen toiminnalla.

Kommunikoinnin apuvälineet mahdollistavat viestien tuottamisen kuvilla, bliss-symboleilla ja kirjoittamalla.

Apuvälineitä voidaan tarvita myös tiedon hankkimisessa ja välittämisessä sekä oppimisessa ja itsenäisessä toiminnassa.

Apuvälineet hankitaan pääsääntöisesti lääkinnällisenä kuntoutuksena julkisen terveydenhuollon toimesta. Hankintaa edeltää aina apuvälinetarpeen arviointi ja käytön kokeilu. Lisätietoa apuvälinepalveluista.

Kun kommunikointi tapahtuu puhetta korvaavilla keinoilla ja apuvälineillä, viestin vastaanottajan rooli korostuu. Lisätietoa kommunikoinnista apuvälineen avulla.

Puhetta korvaavat apuvälineet

Ääniproteesi ja puheäänen vahvistin

Apuvälineet kirjoittamiseen ja lukemiseen

Apuvälineet koulunkäyntiin

Tietokoneen käyttö

  • hiiret, näppäimistöt, katseohjaus, kosketusnäytot, kytkimet

Senioritietokoneet

Tabletit apuvälineinä

Apuvälineet leikkiin ja ympäristönhallintaan

Kiinnitysvarret ja telineet

Lisää aiheesta 

Anna palautetta tästä sivusta