Apuvälineet

avustaja osoittaa kommunikointikuvasta, puhelaite, ilmaisu irtokuvilla ja tietokoneella

Kommunikoinnin esteitä voidaan lieventää kuntoutuksen lisäksi apuvälineillä. Kommunikoinnin apuvälineet mahdollistavat viestien tuottamisen kuvilla, bliss-symboleilla ja kirjoittamalla.

Kun kommunikointi tapahtuu puhetta korvaavilla keinoilla ja apuvälineillä, viestin vastaanottajan rooli korostuu. Lue lisää kommunikoinnista apuvälineen avulla.

Apuvälineitä voidaan tarvita myös tiedon hankkimisessa ja välittämisessä sekä oppimisessa ja itsenäisessä toiminnassa.

Apuvälineiden hankinta

Apuvälineet hankitaan pääsääntöisesti lääkinnällisenä kuntoutuksena julkisen terveydenhuollon toimesta. Hankintaa edeltää aina apuvälinetarpeen arviointi ja käytön kokeilu.

Vuonna 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä. Ohjeet on suunnattu sekä työntekijöille että apuvälineiden käyttäjille.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Valto - valtioneuvoston julkaisuarkisto)

Apuvälineet puheen tueksi tai korvaajaksi

Kommunikointitaulu

Kommunikointikansio

Puhelaite

Kirjoitetut viestit puheeksi

Kommunikointiohjelma

Ääniproteesi ja puheäänen vahvistin

Tietokoneen käyttö

Tietokoneen ohjaintavat

Senioritietokoneet

Tablettitietokoneet

Muut toiminnan apuvälineet

Apuvälineet kirjoittamiseen ja lukemiseen

Apuvälineet koulunkäyntiin

Apuvälineet leikkiin ja ympäristönhallintaan

Apuvälineiden kiinnitysvarret ja -telineet

Tietosuojaseloste