Apuvälineet

Kommunikoinnin apuvälineet ovat yksi keino vähentää kommunikoinnin esteitä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kommunikoinnin apuvälineitä tarvitaan silloin, kun viestintä tapahtuu kuvien, bliss-symbolien tai kirjoittamisen tuella.

Näillä sivuilla esitellään apuvälineitä, jotka mahdollistavat kommunikoinnin puhetta tukevilla ja korvaavilla keinoilla. Sivuilla on tietoa myös avustavasta tietotekniikasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista opiskeluun ja itsenäiseen toimintaan.

Lue lisää kommunikoinnista apuvälineen avulla.

Kommunikoinnin apuvälineet

Kommunikointitaulu

Kommunikointikansio

Puhelaite

Kirjoitetut viestit puheeksi

Kommunikointiohjelma

Ääniproteesi ja puheäänen vahvistin

Apuvälineet opiskeluun ja itsenäiseen toimintaan

Tietokoneet ja tabletit

Apuvälineet kirjoittamiseen ja lukemiseen

Apuvälineet leikkiin ja ympäristönhallintaan

Apuvälineiden pidikkeet ja telineet

Apuvälineiden hankinta

Apuvälineet hankitaan pääsääntöisesti lääkinnällisenä kuntoutuksena julkisen terveydenhuollon toimesta. Hankintaa edeltää aina apuvälinetarpeen arviointi ja käytön kokeilu.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2018 valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä. Julkaisu on suunnattu apuvälinepalvelujen tuottajille sekä apuvälineiden käyttäjille.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Valto - valtioneuvoston julkaisuarkisto)

Tietosuojaseloste