Apuvälineet kirjoittamiseen ja lukemiseen

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat prosesseja, joissa tarvitaan kielellisiä taitoja sekä riittävää näkökykyä. Kirjoittamisessa korostuu myös kyky käyttää kynää tai näppäimistöä.

Oikeinkirjoituksen tukena voi käyttää kieliasun tarkistusta, joka löytyy useimmista tekstinkäsittelyohjelmista.

Lue lisää: