Apuvälineitä leikkiin ja ympäristönhallintaan

Leikki ja yhteiset tekemiset ovat keinoja oppia vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kannalta oleellisia taitoja. Toiminnan kautta tietoisuus ympäristöstä lisääntyy, samoin kuin ymmärrys omista mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristöön. Tällä sivulla on esimerkkejä apuvälineistä leikkiin ja itsenäiseen toimintaan kotiympäristössä.

Lelun ohjaus painikkeen avulla

Lapselle leikki on luonnollinen keino oppia uusia asioita itsestään ja ympäristöstään sekä harjoitella vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja. Yhteiset leikit toisten lasten kanssa luovat perustan yhteenkuuluvuudelle ja osallisuudelle yhteisössä.

Leikin ja toiminnan kautta lapsi saa myös käsityksen asioiden syy-seuraussuhteista sekä omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäröivään maailmaan.

Kaikki paristokäyttöiset lelut voidaan muuntaa kytkinten avulla ohjattaviksi. Tämä tapahtuu kytkin- eli lelukaapelin avulla. Kaapelin toisessa päässä on kuparilevy, joka asetetaan paristokotelon plusnavan (+) ja pariston väliin. Kaapelin toinen pää voidaan liittää mihin tahansa käyttökytkimeen.

painike, kytkinkaapeli ja pehmolelu

Painike, lelukaapeli ja paristokäyttöinen lelu.

painike ja kaksi pehmolelua

iTalk2-puhelaite toimii samalla kahden lelun ohjaimena.

Lisätietoa leikin apuvälineistä:

Lelukaapeli (Haltija)

Puhelaite, jota voi käyttää yhden lelun ohjaukseen (Haltija)

Erilaisia käyttökytkimiä

Ympäristönhallintajärjestelmät kodissa

Ympäristönhallintajärjestelmällä tarkoitetaan laajaa, usein kiinteästi asuntoon asennettavaa kauko-ohjausjärjestelmää. Ympäristönhallintajärjestelmään voidaan liittää kodinelektroniikkaa sekä moottoroidut ovi- ja ikkunakoneistot, minkä jälkeen niitä voi ohjata yksilöllisesti valitulla ohjaimella ja esimerkiksi kommunikointiohjelman kautta.

näkymä kommunikointiohjelmasta, jossa on ympäristönhallintaan liittyviä ohjaimia

Kommunikointiohjelmaan on sisällytetty sivu, josta voi ohjata kodin sähkötoimisia laitteistoja.

Lisätietoa ympäristönhallintajärjestelmistä ja laitteista

DialoQ

Haltija

Kajo Apuvälineet

Tietosuojaseloste