Apuvälineitä leikkiin ja ympäristönhallintaan

Leikki ja yhteiset tekemiset ovat keinoja oppia vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kannalta oleellisia taitoja. Toiminnan kautta tietoisuus ympäristöstä lisääntyy, samoin kuin ymmärrys omista mahdollisuuksista vaikuttaa ympäristöön. Tällä sivulla on esimerkkejä apuvälineistä leikkiin ja itsenäiseen toimintaan kotiympäristössä.

Lelun ohjaus painikkeen avulla

patterikäyttöinen lelu, lelukaapeli ja painikekytkin

Painike, lelukaapeli ja paristokäyttöinen lelu.

Lapselle leikki on luonnollinen keino oppia uusia asioita itsestään ja ympäristöstään sekä harjoitella vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja. Yhteiset leikit toisten lasten kanssa luovat perustan yhteenkuuluvuudelle ja osallisuudelle yhteisössä.

Leikin ja toiminnan kautta lapsi saa myös käsityksen asioiden syy-seuraussuhteista sekä omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäröivään maailmaan.

Kaikki paristokäyttöiset lelut voidaan muuntaa kytkinten avulla ohjattaviksi. Tämä tapahtuu kytkin- eli lelukaapelin avulla. Kaapelin toisessa päässä on kuparilevy, joka asetetaan paristokotelon plusnavan (+) ja pariston väliin. Kaapelin toinen pää voidaan liittää mihin tahansa käyttökytkimeen.

Pistorasiavastaanotin

Pistorasiavastaanotin on toimiva ja yksinkertainen ratkaisu silloin, kun henkilö ei pysty käyttämään kohdelaitteen omaa katkaisijaa. Pistorasiavastaanottimessa voi olla kannettava kauko-ohjain tai vastaanotin voidaan yhdistää erilliseen kytkinohjaimeen, jota henkilö pystyy hallitsemaan.

Pistorasiavastaanotin mahdollistaa virran kytkemisen ja katkaisemisen esimerkiksi kohdevalosta, tuulettimesta tai radiosta.

Ympäristönhallintajärjestelmät kodissa

Ympäristönhallintajärjestelmällä tarkoitetaan laajaa, usein kiinteästi asuntoon asennettavaa kauko-ohjausjärjestelmää. Ympäristönhallintajärjestelmään voidaan liittää kodinelektroniikkaa sekä moottoroidut ovi- ja ikkunakoneistot.

Ympäristönhallintajärjestelmään liitettyjä laitteita voi ohjata puheella, painikkeilla tai esimerkiksi kommunikointiohjelman kautta.

Lisää aiheesta 

Lelukaapeli (Haltija)

Painikekäyttöisiä leikkivälineitä (Enabling Devices, englannikielinen sivusto)

Puhelaite yhden lelun ohjaukseen (Haltija)

Erilaisia käyttökytkimiä

Tietoa ympäristönhallintajärjestelmistä:

DialoQ

Haltija

Kajo Apuvälineet

Tietosuojaseloste