Apuvälinepalvelut – kommunikoinnin apuvälineiden hankinta

Apuvälineiden valinta ja hankinta sisältyvät kommunikoinnin kuntoutukseen.

Puhevammaisuus ja erilaiset kommunikaatiovaikeudet voivat haitata merkittävästi ihmisten välistä kanssakäymistä ja toimimista yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Kommunikoinnin apuvälineet ovat yksi ratkaisu kommunikoinnin esteiden vähentämiseksi. Niitä tarvitaan silloin, kun henkilö viestii kuvilla, bliss-symboleilla tai kirjoittamalla. 

Sopivan kommunikointikeinon ja oikeiden apuvälineiden löytäminen edellyttää aina arviointia. Vain arvioinnin kautta voidaan löytää yksilöllisiin tarpeisiin perustuva, toimiva kommunikointikeino sekä tarvittavat apuvälineet. 

Vuonna 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet. Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden yhdenvertaisuutta apuvälineiden myöntämisessä. Ohjeet on suunnattu sekä työntekijöille että apuvälineiden käyttäjille.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Lisätietoa kommunikoinnin apuvälinepalveluista ja arvioinneista (Tikoteekki-verkosto)

Mistä?

Kommunikoinnin apuvälineet hankitaan ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon apuvälinepalveluna. Tieto puhevammaisen ihmisen tarvitsemista apuvälinepalveluista kirjataan kuntoutussuunnitelmaan.

Apuvälineitä voivat kustantaa myös Kela, sosiaalitoimi, opetustoimi ja vakuutuslaitokset riippuen henkilön iästä tai puhevamman aiheuttajasta.

Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.

Tarvitsetko kommunikoinnin apuvälineitä?

Ota yhteyttä terveyskeskuksen puheterapeuttiin.

Kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalvelut alueellisesti (Tikoteekki-verkosto)

Tietosuojaseloste