Ilmaisun valinta ja osoittaminen

henkilö osoittaa sormella kuvaa kommunikointikansiosta

Puhetta korvaavan viestin voi osoittaa kuvista.

Viestinnässä tarvittavat ilmaisut voi valita joko suppeammasta tilannekohtaisesta sanastosta tai laajasta kommunikointisanastosta, joka sisältää ydinsanastoa sekä useita eri aiheluokkia (kategorioita).

Tilannekohtaisessa kommunikointisanastossa, kuten kommunikointitaulussa, kaikki viestivaihtoehdot ovat yhdellä näkymällä. Viestin valinta käy nopeammin, mutta viestintämahdollisuudet ovat rajalliset.

Laajemmissa kommunikointisanastoissa, kuten kommunikointikansioissa, viestit haetaan eri luokista (kategorioista). Kommunikointikansion käyttö edellyttää kykyä hahmottaa ja muistaa, miten sanasto on luokiteltu. Sen lisäksi se edellyttää kykyä pitää mielessä tekeillä oleva viesti samalla, kun selaa sanastoa.

Kommunikointikansio voi olla myös yhdistelmä, jossa on ydinsanastoa arkipäivän tilanteisiin sekä tilannekohtaisia kommunikointitauluja.

Ilmaisun osoittaminen kommunikointitaulusta ja -kansiosta

Kommunikointitaulusta ja -kansiosta viestin osoittaminen tapahtuu tyypillisesti kädellä silloin, kun henkilö pystyy selaamaan kommunikointikansiota itse.

Jos kansion selaaminen ja symbolien osoittaminen käsillä ei onnistu, osoittaminen voi tapahtua myös katseella. Tällöin apuvälineenä on yleensä katsekehikko, jossa on kerrallaan vain muutama kuvavaihtoehto. Katsekehikko voi sisältää myös aakkoset, jos henkilö viestii kirjoittamalla. Aakkostaulun avulla hän voi kirjoittaa joko sanan alun tai koko sanan.

Sanaston selaus ja viestivaihtoehtojen läpikäynti voi tapahtua myös vuorovaikutuskumppanin avustamana. Tällöin vuorovaikutuskumppani lukee viestivaihtoehdot ääneen, ja puhevammainen henkilö osoittaa valintansa yhteisesti sovitulla eleellä. Vuorovaikutuskumppanin avustuksella tapahtuvasta kommunikointisanaston selauksesta käytetään myös termiä auditiivinen askellus (ääniselaus). Englanninkielisissä lähteissä käytetään termejä partner-assisted scanning tai listener-assisted scanning.

Esittelyvideo POLKU-kommunikointikansiosta, jonka käyttö perustuu kumppanin avustuksella tapahtuvaan selaukseen. Lähde: Kehitysvammaliiton Tikoteekki / Paputuubi.

Ilmaisun valinta kommunikointilaitteesta

Puhelaitteessa ja kommunikointiohjelmassa viestit voi hakea ja valita joko suoralla kosketuksella tai käyttämällä askellustoimintoa ulkoisten kytkinten välityksellä. Erilaiset kytkimet mahdollistavat laitteen käytön millä tahansa kehon liikkeellä. Tutustu erilaisiin kytkimiin.

Samaan tapaan kuin toisen henkilön avustamassa sanaston selauksessa myös laitteissa viestejä voi selata ääneenluettuina. Ääniselauksen vuoksi koko sanastoa ei tarvitse osata ulkoa. Toisaalta ääniselaus voi helpottaa sisältöjen muistamista.

näkymä kommunikointiohjelman viestivalikosta, jossa on oranssi kehys osoittamassa askelluksen etenemistä.

Askelluksen osoitin erottuu kuvassa oranssina kehyksenä. Askellus etenee rivin valinnasta yksittäisen merkin valintaan.

Askellustapoja on kaksi: automaattinen ja manuaalinen.

Automaattista askellusta käytetään yhdellä kytkimellä. Ensimmäinen kytkinkontakti käynnistää askelluksen, toinen valitsee aktiivisena olevan kohteen. Automaattinen askellus etenee ennalta määritellyllä nopeudella, jolloin valinta edellyttää tarkkaa ajoitusta. 

Manuaalista askellusta ohjataan kahdella eri kytkimellä tai kaksitoimisellä kytkimellä (esimerkiksi imu-puhalluskytkin). Ensimmäisellä kytkimellä selataan kohteita ja toisella tehdään valinta. Vaihtoehtojen selaaminen edellyttää useita peräkkäisiä kytkinkontakteja, mutta ne voi tehdä omaan tahtiin.

Tietosuojaseloste