Ilmaisun valinta ja osoittaminen

Viestinnässä tarvittavat ilmaisut voidaan valita joko

  • tilannekohtaisista, suppeista kommunikointisanastoista tai
  • eri laajuisista kommunikointisanastoista, jotka on luokiteltu kategorioihin.

Tilannekohtaisessa kommunikointisanastossa, kuten kommunikointitaulussa, kaikki valittavissa olevat viestivaihtoehdot ovat yhdellä näkymällä. Käyttö on nopeampaa, mutta viestintämahdollisuudet rajallisemmat kuin laajoissa sanastoissa.

Lue lisää kommunikointitaulusta.

Laajoissa kommunikointisanastoissa, kuten kommunikointikansiossa, viestit valitaan eri kategorioista. Se edellyttää kykyä hahmottaa sanaston rakenne (sanaston luokittelu) ja pitää mielessä keskeneräinen viesti sanaston selauksen aikana.

Lue lisää kommunikoinitikansiosta.

nainen katsoo kuvaa katsekehikosta ja toisessa kuvassa sormi osoittaa kuvaa kansiosta

Viesti voidaan osoittaa katseella tai kädellä.

Kommunikointitaulusta ja -kansiosta viestin valinta ja osoittaminen tapahtuvat tyypillisesti kädellä. Viestintä voi tapahtua myös avustetusti, jolloin toinen henkilö selaa sivuja ja henkilö osoittaa valintansa katseella tai laserosoittimella. Avustaja voi myös lukea valittavat viestivaihtoehdot ääneen (auditiivinen askellus), jolloin valinta voi tapahtua millä tahansa yhteisesti sovitulla eleellä.

Esittelyvideo POLKU-kommunikointikansiosta, jonka käyttötapa perustuu auditiiviseen askellukseen (Paputuubi)

Puhelaitteesta ja kommunikointiohjelmasta viestien selaus ja valinta tapahtuvat laitteen ohjaintavasta riippuen joko suoraan tai käyttämällä askellustoimintoa. Askelluksessa voidaan hyödyntää usein myös ääniselausta (auditiivista askellusta).

Näkymä bliss-symboleilla toteutetusta kommunikointiohjelmasta ja viestivalikossa etenevästä askelluksen osoittimesta.

Punainen kehys ilmaisee valittavana olevan viestin.

Askellustoiminto mahdollistaa kommunikointiohjelman käytön kytkimen välityksellä millä tahansa kehon liikkeellä. Lisätietoa erilaisista kytkimistä.

Askellustapoja on kaksi, automaattinen ja manuaalinen askellus.

Automaattista askellusta käytetään yhdellä kytkimellä. Ensimmäinen kytkinkontakti käynnistää askelluksen, toinen valitsee aktiivisena olevan kohteen. Automaattinen askellus etenee ennalta määritellyllä nopeudella, jolloin valinta edellyttää tarkkaa ajoitusta. 

Manuaalista askellusta ohjataan kahdella eri kytkimellä tai kaksitoimisellä kytkimellä (esimerkiksi imu-puhalluskytkin). Ensimmäisellä kytkimellä selataan kohteita ja toisella tehdään valinta. Vaihtoehtojen selaaminen edellyttää useita peräkkäisiä kytkinkontakteja, mutta ne voi tehdä omaan tahtiin.

Lue lisää puhelaitteesta ja kommunikointiohjelmasta.

Tietosuojaseloste