Ilmaisun valinta ja osoittaminen

henkilö osoittaa sormella kuvaa kommunikointikansiosta

Puhetta korvaavan viestin voi osoittaa kuvista.

Ilmaisun hakeminen sanastosta

Viestinnässä tarvittavat ilmaisut voi hakea tilannekohtaisesta tai useita eri aiheluokkia (katergorioita) sisältävästä kommunikointisanastosta.

Tilannekohtaisessa kommunikointisanastossa, kuten kommunikointitaulussa, kaikki valittavissa olevat viestivaihtoehdot ovat yhdellä näkymällä. Käyttö on nopeaa, mutta viestintämahdollisuudet ovat rajalliset.

Laajassa kommunikointisanastossa, kuten kommunikointikansiossa, viestit haetaan eri kategorioista. Kommunikointikansion käyttö edellyttää kykyä hahmottaa ja muistaa, miten sanasto on luokiteltu. Sen lisäksi se edellyttää kykyä pitää mielessä tekeillä oleva viesti samalla, kun selaa sanastoa.

Ilmaisun osoittaminen sanastosta

Kommunikointitaulusta ja -kansiosta viestin osoittaminen tapahtuu tyypillisesti kädellä.

Viestinnässä voi käyttää myös katseen kohdistamista. Tähän tarkoitukseen käytetään yleensä manuaalista katsekehikkoa. Katsekehikossa viestit valitaan tyypillisesti muutamasta kuvasta. Katsekehikko voi sisältää myös aakkostaulun, jolloin viestintä tapahtuu kirjoittamalla joko sanan alku tai koko sana.

Sanaston selaus voi tapahtua myös avustetusti. Tällöin avustaja selaa sivuja ja puhevammainen henkilö ilmaisee viestivalintansa katseella tai laserosoittimella. Avustaja voi myös lukea ääneen valittavissa olevat viestivaihtoehdot. Tällöin puhevammainen henkilö voi ilmaista valintansa millä tahansa yhteisesti sovitulla eleellä. Tällaista sanaston selaustapaa kutsutaan myös ääniselaukseksi tai auditiiviseksi askellukseksi.

Esittelyvideo POLKU-kommunikointikansiosta, jota käytetään auditiivisella askelluksella (Paputuubi)

Puhelaitteessa ja kommunikointiohjelmassa viestit voi hakea ja ilmaista joko suoralla kosketuksella tai käyttämällä askellustoimintoa ulkoisten kytkinten välityksellä. Erilaiset kytkimet mahdollistavat laitteen käytön millä tahansa kehon liikkeellä. Tutustu erilaisiin kytkimiin.

Samaan tapaan kuin toisen henkilön avustamassa sanaston selauksessa myös laitteissa viestejä voi selata ääneenluettuina. Ääniselauksen vuoksi koko sanastoa ei tarvitse osata ulkoa. Toisaalta ääniselaus voi helpottaa sisältöjen muistamista.

Askellustavat

näkymä kommunikointiohjelman viestivalikosta, jossa on oranssi kehys osoittamassa askelluksen etenemistä.

Askelluksen osoitin erottuu kuvassa oranssina kehyksenä. Askellus etenee rivin valinnasta yksittäisen merkin valintaan.

Askellustapoja on kaksi: automaattinen ja manuaalinen.

Automaattista askellusta käytetään yhdellä kytkimellä. Ensimmäinen kytkinkontakti käynnistää askelluksen, toinen valitsee aktiivisena olevan kohteen. Automaattinen askellus etenee ennalta määritellyllä nopeudella, jolloin valinta edellyttää tarkkaa ajoitusta. 

Manuaalista askellusta ohjataan kahdella eri kytkimellä tai kaksitoimisellä kytkimellä (esimerkiksi imu-puhalluskytkin). Ensimmäisellä kytkimellä selataan kohteita ja toisella tehdään valinta. Vaihtoehtojen selaaminen edellyttää useita peräkkäisiä kytkinkontakteja, mutta ne voi tehdä omaan tahtiin.

Tietosuojaseloste