Kommunikaatio-ohjaus

Puhevammaisen ihmisen perheenjäsenelle voidaan järjestää kommunikaatio-ohjausta sosiaalitoimen kustantamana, kommunikoinnin kuntoutusta täydentävänä palveluna.

Terveydenhuollon järjestämään kommunikoinnin kuntoutukseen sekä kommunikoinnin apuvälineiden käyttöön ottoon sisältyy aina lähi-ihmisten ohjaus.

Kommunikaatio-ohjaus on harkinnanvarainen, kuntoutusta täydentävä palvelu. Sitä voidaan tarvita tilanteissa, joissa perheenjäsenet opettelevat tukiviittomia tai harjoittelevat kommunikointikansion ja kommunikointisovelluksen käyttöä.

Kuntoutusta täydentävä palvelu

Kommunikaatio-ohjaus on harkinnanvaraista. Se täydentää terveydenhuollon kuntoutuspalveluja. Se ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia eikä niihin sisältyvää ohjausta.

Kommunikaatio-ohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä kuntouttavan puheterapeutin sekä kuntoutuksesta ja apuvälinepalvelusta vastaavan terveydenhuollon yksikön kanssa.

Mistä palvelua haetaan?

Kommunikaatio-ohjausta haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suositus puheterapeutilta tai muulta sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijalta. 

Suositus kommunikaatio-ohjausta varten (MALLI)
(lähde: Tikoteekki)

Näkökulmia

Kommunikaatio-ohjaksen arkea (Tikonen 3/2018, Tikoteekin julkaisu)

Tietosuojaseloste