Kommunikointi apuvälineellä

kaksi ihmistä kommunikoi kuvallisen sanaston avulla

Keskustelukumppanin osaaminen korostuu, kun puhevammainen henkilö kommunikoi apuvälineellä.

Kommunikoinnissa tarvittavat kuvat, bliss-symbolit tai aakkos- ja sanalistat voidaan koota 

Jos kommunikointi tapahtuu kirjoittamalla, apuvälineenä voi olla laite, joka toistaa kirjoitetut viestit puheena.

Miten viestintä apuvälineellä tapahtuu?

Ilmaisun valinta voi tapahtua osoittamalla tai toisen henkilön avustamana.

Kerronta voi tapahtua avainsanoilla tai lausetasoisesti riippuen siitä, millaiset henkilön kielelliset taidot ovat.

Keskustelukumppanin osuus korostuu, kun kerronta tapahtuu avainsanoilla. Avainsanat ovat viestin pääsanoja. Jotta viestin sisältö tarkentuu, tarvitaan tarkentavia kysymyksiä.

Apuvälineen käytön omaksuminen vie aikansa. Jos apuvälineessä ilmenee ongelmia tai käyttö ei ala sujua, ota yhteyttä puheterapeuttiin mahdollisimman pian.
Lisätietoa kommunikoinnin apuvälineen käytön haasteista
.

Kommunikaatiopassi

kuva kommunikaatiopassista

Kommunikaatiopassin voi taittaa käyntikortin kokoiseksi.

Kommunikointikeinosta ja mahdollisesta apuvälineen käytöstä voi kertoa henkilökohtaisella kommunikointipassilla. Passi itsessään ei ole puhetta tukeva tai korvaava keino, vaan se on väline kertoa omista kommunikointitavoistaan.

Lisätietoa kommunikaatiopassista ja sen rakentamisesta:

Passi yhteiseen kieleen -opas

Kuinka teen kommunikaatiopassin (YouTube-video, toteutus: Kehitysvammapoliklinikka, Helsinki)

Kommunikointipassi täytti 25 vuotta (Tikonen 2/2016)

Näkökulmia

Elinan elämää apuvälineiden maailmassa (Tikonen 1/2015)

Tietosuojaseloste