Kommunikointi apuvälineellä

kaksi ihmistä kommunikoi kuvallisen sanaston avulla

Keskustelukumppanin osaaminen korostuu, kun puhevammainen henkilö kommunikoi apuvälineellä.

Kommunikoinnissa tarvittavat kuvat, bliss-symbolit tai aakkos- ja sanalistat voidaan koota 

Jos kommunikointi tapahtuu kirjoittamalla, apuvälineenä voi olla laite, joka toistaa kirjoitetut viestit puheena.

Miten viestintä apuvälineellä tapahtuu?

poika valitsee kommunikointiohjelmasta viestiä kahvilan tiskillä

Ilmaisun valinta voi tapahtua osoittamalla tai toisen henkilön avustamana.

Kerronta voi tapahtua avainsanoilla tai lausetasoisesti riippuen siitä, millaiset henkilön kielelliset taidot ovat.

Keskustelukumppanin osuus korostuu, kun kerronta tapahtuu avainsanoilla. Avainsanat ovat viestin pääsanoja. Jotta viestin sisältö tarkentuu, tarvitaan tarkentavia kysymyksiä.

Apuvälineen käytön omaksuminen vie aikansa. Jos apuvälineessä ilmenee ongelmia tai käyttö ei ala sujua, ota yhteyttä puheterapeuttiin mahdollisimman pian.
Lisätietoa kommunikoinnin apuvälineen käytön haasteista
.

Kommunikaatiopassi

kommunikointipassi, jossa lukee: minulla on afasia, puhehäiriö. Käytän sanalistoja ja kuvia puheen apuna.

Kommunikaatiopassi voi olla käyntikortin kokoinen.

Kommunikointikeinosta ja mahdollisesta apuvälineen käytöstä voi kertoa henkilökohtaisella kommunikointipassilla. Passi itsessään ei ole puhetta tukeva tai korvaava keino, vaan se on väline kertoa omista kommunikointitavoistaan.

Kommunikointipassista ja sen rakentamisesta kerrotaan Passi yhteiseen kieleen -oppaassa.

Tulostettava kommunikaatiopassi

Kommunikointipassi täytti 25 vuotta (Tikonen 2/2016)

Näkökulmia

Elinan elämää apuvälineiden maailmassa (Tikonen 1/2015)

Tietosuojaseloste