Kommunikointiohjelma

Näkymä kommunikointiohjelman sanastosta ja viestirivistä.

Kommunikointiohjelma voi olla yksi ratkaisu puhetta korvaavaan lähi- ja etäkommunikointiin.

Kommunikointiohjelmaan voidaan rakentaa laaja kommunikointisanasto henkilölle, jolla on monipuolisia kommunikoinnin tarpeita.

Sanastot voidaan esittää kuvilla, bliss-symboleilla ja lauselistoina, ja viestit kuullaan yleensä puhesynteesin lukemina. Ohjelmaan sisältyy myös ruutunäppäimistöohjelma.  

Kommunikointiohjelmia käytetään yleensä lähikommunikaatiossa, monet mahdollistavat myös etäviestinnän.

Kommunikointiohjelma asennetaan yleensä tietokoneeseen tai tablettilaitteeseen. Osa toimii myös älypuhelimissa.

Kommunikointiohjelmat pc-koneille

Kommunikointiohjelmat iPadiin

Kommunikointiohjelman monipuolisuus ja laajuus lisää myös sen vaativuutta apuvälinekäytössä. Valinta kommunikoinnin apuvälineeksi perustuu aina puheterapeutin tekemään kommunikoinnin arviointiin sekä tarvittaessa moniammatilliseen toimintakyvyn arviointiin.

Kommunikointiohjelman käyttöönotto ja toimivuus kommunikoinnin apuvälineenä edellyttää, että

  1. henkilö kommunikoi kuvilla, bliss-symboleilla tai kirjoittamalla sekä oppii selaamaan ohjelmaan rakennettuja sanastoja  
  2. henkilö omaksuu kommunikointiohjelman selaamisen hiirellä, katseohjauksella, askellustoiminnolla tai kosketusnäytöltä
  3. henkilölle on nimetty tukihenkilö omasta lähiyhteisöstä, joka varmistaa, että apuväline on toimintakunnossa ja tarvittaessa toimittaa sen huoltoon. 

Viestintä kuvilla tai symboleilla, kun käytössä on kommunikointiohjelmalla

Sanastojen selaamisessa voidaan käyttää ääniselausta, jolloin sanastot voidaan kuunnella ennen valintaa. Ääniselaus soveltuu erityisesti henkilölle, jolla on heikentynyt näkökyky, muisti tai luetunymmärtäminen. Tietoa ilmaisun valinnasta ja osoittamisesta.

Valitut kuvat tai symbolit siirtyvät ohjelman viestiriville ja kuullaan puhuttuna. Puhesynteesiohjelma lukee viestit yleensä siinä muodossa kuin yksittäiset kuvat ja symbolit on nimetty. Sanat kuullaan siis perusmuodoissaan ”minä olla opiskelija”.

Poikkeuksena on Speaking Dynamically Pro 6.0 -kommunikointiohjelma, johon voi erikseen hankkia Suomessa kehitetyn TAIKE-tauluston. TAIKEssa on kielellinen taivutin, jonka vuoksi viestit kuullaan taivutetussa muodossa "minä olen opiskelija”.

Lisätietoa TAIKE-taulustosta (Tikoteekki)

Videossa esitellään, miten TAIKE-taulustoa käytetään.

Monet kommunikointiohjelmat mahdollistavat myös etäkommunikoinnin. Joissakin on oma sähköpostiohjelma, toisissa myös tekstiviestiominaisuus. Kommunikointiohjelmasta lähetetyt sähköpostiviestit ja tekstiviestit välittyvät viestin vastaanottajalle symbolipohjaisina tai tekstiksi muunnettuina riippuen vastaanottajan sähköposti- ja tekstiviestiohjelmien ominaisuuksista.

Lisätietoa kommunikointiohjelmista voi lukea myös Tikoteekin julkaisusta (Tikonen)

Ohjelman hankinta

Yksilöllisen kommunikointiohjelman hankinta ja sisällön rakentaminen perustuvat kommunikoinnin apuvälinearviointiin. Apuvälinearviointi ja apuvälineiden hankinta tapahtuvat yleensä erikoissairaanhoidon apuvälineyksiköissä.

Apuvälinearviointiin kuuluu ohjelman kokeilu ja yksilöllisen sanaston rakentaminen. Arviointijakson pituus vaihtelee. Yleensä se kestää useita kuukausia, sillä kommunikointiohjelman käytön lisäksi myös itse laitteen (tietokone, tabletti, älypuhelin) ohjaintapa vaatii harjoittelua.

Apuvälinearvioinnin aikana sovitaan myös, kuka tai ketkä puhevammaisen ihmisen läheisistä toimivat käytön tukena, ja heidät perehdytetään näihin tehtäviin. Lähi-ihmisten apua tarvitaan esimerkiksi tietokoneen avaamisessa ja ohjainten asettelussa sekä perusohjelmistojen päivityksessä. Heille opastetaan myös, miten sanastoon voi lisätä yksittäisiä sanoja.

Suuremmat sanastopäivitykset tapahtuvat jatkossakin apuvälineen hankinnasta vastaavassa apuvälineyksikössä.

Tietoa kommunikointiohjelman hankinnasta (Tikoteekkiverkosto)

Kommunikointiohjelma ei voi olla ainut väline

Kommunikointiohjelman lisäksi henkilö tarvitsee aina myös esimerkiksi kommunikointikansion tai -taulun, sillä

  • laitetta ei voi käyttää kosteassa tai kylmässä ympäristössä
  • laite voi olla poissa käytöstä huollon tai kommunikointi- ja puhesynteesiohjelmien päivitysten vuoksi.

Tietoa kommunikointitauluista

Tietoa kommunikointikansioista

Tietosuojaseloste