Kommunikointitaulu

Kuvaesimerkki kommunikointitauluista.

Kommunikointitaulut ovat aihe- tai tilannekohtaisia keskustelusanastoja, jotka esitetään kuva- tai bliss-symboleilla. Sanastot voidaan koota yksittäisiin laminoituihin arkkeihin, kommunikointikansioon tai tablettisovelluksiin.

Kommunikointitaulut soveltuvat apuvälineiksi tilanteisiin, joissa pärjää rajatulla sanastolla.

Esimerkki
Lapsella voi olla tiettyyn leikkiin tai huvipuistossa käyntiin liittyvä kommunikointitaulu. Aikuiselle voidaan rakentaa kommunikointitauluun sanasto lääkärissä tai ostoksilla käyntiä varten.

Kommunikointitaulun sanasto on yleensä rakennettu niin, että kerronta tapahtuu kokonaisten lauseiden sijaan avainsanoilla. Usein kommunikointitaulut edeltävät kommunikointikansioiden käyttöä.  

Alkuvaiheessa voi olla tarpeen, että taulun kuvat ovat irrotettavissa ja kiinnitettävissä tauluun tarranauhan avulla. Tällöin keskustelukumppani mallittaa asiaa taulusta, mutta puhevammainen henkilö tekee valintansa taulusta irrotettavista kuvista ja ojentaa ne kumppanille.

Usein kuvien käytöllä pyritään saamaan selville, mitä ihminen haluaa. Kuvia tarvitaan myös tapahtumien kommentointiin tai kertomiseen toiselle sekä tunteiden ilmaisemiseen.

Tiettyyn toimintoon, leikkiin tai arjen tilanteeseen tehty kommunikointitaulu helpottaa myös tilanteessa etenemistä. Aikuinen voi mallittaa esimerkiksi nukkeleikin etenemistä kommunikointitaulusta. Mallittamisen rinnalla hänen tulee tarjota lapselle tilaisuus viedä leikkiä haluamaansa suuntaan. Käytännössä se tapahtuu pitämällä riittävästi taukoja, jolloin myös lapsi voi osoittaa haluamiaan kuvia. 

Toimintaohjeet ja laulutaulut jäsentävät tilanteiden kulkua

Kuvallisia taulustoja ja materiaaleja kootaan myös muihin käyttötarkoituksiin kuin keskustelun välineiksi. Kuvalliset toimintaohjeet sekä laulu- tai lorutaulut ovat esimerkkejä toimintaa jäsentävistä kuvallisista materiaaleista.

Kuvalliset materiaalit, joita käytetään eri tilanteiden jäsentämisessä, tukevat ensisijaisesti toiminnan eri osavaiheiden ymmärtämistä ja suorittamista. Esimerkiksi pukemisen tukena käytettävät kuvalliset toimintaohjeet auttavat muistamaan, mitä vaatteita pitää pukea päälle ja missä järjestyksessä.

Ajatusten, mielipiteiden, kysymysten tms. esittämisen välineinä ne eivät sen sijaan toimi suoraan. Ne voivat kuitenkin aiheesta ja käyttötavasta riippuen auttaa osallistumaan muiden kanssa yhteiseen tekemiseen. Esimerkiksi laulutaulusta voidaan osoittaa seuraava kuva vuorotellen, jolloin jokainen lauluun osallistuja pääsee johtamaan laulua ja osallistumaan siihen kukin omista lähtökohdistaan käsin.

Kirjaintaulu korvaa kynän ja paperin

käsi osoittaa kirjaintaulusta T-kirjainta käsi osoittaa kirjaintaulusta e-kirjainta

Kirjaintaulu on apuväline kirjoittamalla tapahtuvaan kommunikointiin. Se soveltuu puhetta korvaavaksi apuvälineeksi henkilölle, joka pystyy tuottamaan kirjaimista sanoja. Kirjaintaulusta voi aakkostaa koko sanan tai ainoastaan alkukirjaimet.

Kirjaintaulu voidaan toteuttaa aakkosjärjestyksessä tai äänteiden yleisyysjärjestyksessä. Kirjaimia voi osoittaa joko kädellä tai katseella (katsekehikko).