Kuvat kommunikoinnissa

Poika juo mukista, pöydällä on kommunikointikuvia.

Kuvakommunikointi tarkoittaa kuvasymbolien käyttöä ilmaisun ja ymmärtämisen välineenä silloin, kun viestintä puhuen tai kirjoittamalla ei onnistu.

Kuvien käyttö ilmaisun ja ymmärtämisen välineenä edellyttää, että henkilö ymmärtää kuvan ja sitä esittävän asian yhteyden: tällä kuvalla voin kertoa tästä asiasta. Keskustelukumppanilta kuvakommunikointi puolestaan edellyttää tarkentavia kysymyksiä sekä kuvaviestin sanoittamista ääneen.

Kuvien käyttö ilmaisun välineenä vaatii harjoittelua, toistoa ja paljon luonnollisia käyttötilanteita. Lähi-ihmisten näyttämä esimerkki kuvien käytöstä kommunikoinnissa on ratkaisevan tärkeää. Lähi-ihmisten malli, jatkuva arjen kielikylpy, on kuvilla kommunikoimaan opettelevalle henkilölle yhtä tärkeä asia kuin puheen kuuleminen puhumaan opettelevalle.

Kielikylpy kuvakommunikointiin

Kuvien avulla kommunikointi ei saavuta samaa kerronnan vapautta ja tarkkuutta kuin puheella, kirjoittaen, blisskielellä tai viittomakielellä kommunikointi. Silti kuvat mahdollistavat ilmaisun, vaikka henkilön kielellisissä taidoissa olisi suuriakin puutteita.

Viestintä voi tapahtua yhdellä tai useammalla kuvalla. Mitä useammalla kuvalla henkilö viestinsä ilmaisee, sitä yksiselitteisemmin viestin voi ymmärtää. Mitä epätarkempi ilmaisu on, sitä enemmän tarkentavia kysymyksiä tarvitaan.

kuvasymboli, jossa aurinko ja nuoli oikeallekuvasymboli, jossa naine työntää ostoskärryä kaupassa

Kerrontaa yksittäisillä kuvilla (avainsanat): HUOMENNA - KAUPPA

kuvasymboli, jossa aurinko ja nuoli oikeallekuvasymboli tytöstä, joka osoittaa sormella itseäänkuvasymboli kävelevästä hahmostakuvasymboli, jossa naine työntää ostoskärryä kaupassa

Kerrontaa usealla kuvalla noudattamalla lisäksi lauseen sanajärjestystä (kuvakirjoitus): HUOMENNA - MINÄ - MENNÄ - KAUPPA.

Kuvakommunikointi voi perustua avainsanojen käyttöön: yhdellä kuvalla ilmaistaan asia, johon viesti liittyy. Arjen tilanteissa viestintä tapahtuu usein yksittäisillä kuvilla.

Esimerkkejä keskustelusta kuvien tuella

Yksittäisiä kuvia voidaan käyttää myös jäsentämässä keskustelua esimerkiksi haastattelutilanteissa. 

Keskustelumatto-menetelmä haastattelussa

Jos henkilö pystyy viestimään monisanaisemmin tai tuottamaan ilmaisuja käyttämällä eri lauseenjäseniä (kuka-tekee-mitä-missä), ilmaisu on tarkempaa. Tällöin voidaan jo puhua kuvakirjoituksesta kommunikoinnissa.

Lisätietoa kerronnasta avainsanoilla tai lauseilla

Kuvilla voidaan tuottaa kieliopillisesti taivutettua puhetta, jos käytössä on kommunikoinitiohjelma ja siinä suomenkielinen taivutin. Lisätietoa TAIKE-taulustosta kommunikointiohjelmassa. (Tikoteekki)

Kuvakommunikoinnissa tarvitaan apuvälineitä, joihin kuvalliset sanastot on koottu. Apuvälineenä voi olla

Kuvakommunikoinnin apuvälinetarve kartoitetaan kommunikoinnin arvioinnissa osana kommunikoinnin apuvälinepalveluita ja kuntoutusta.

Asiantuntijana puheterapeutti Kaisa Laine, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Lisää aiheesta