Lausekansio

Näkymä tekstipohjaisesta kommunikointikansiosta

Sana- ja lauselistoihin perustuva kansio soveltuu kommunikoinnin apuvälineeksi silloin, kun henkilö pystyy osoittamaan viestinsä valmiista sanalistoista tai toisen henkilön luettelemista vaihtoehdoista.

Ilmaisujen osoittaminen valmiista sana- ja lauselistoista nopeuttaa kommunikointia tilanteissa, joissa sanojen kirjoittaminen ei motorisesti onnistu tai se on hidasta. Kansiot sisältävät usein myös aakkostaulun, joka mahdollistaa puuttuvien sanojen tuottamisen aakkostamalla. Esimerkki aakkostaulun käytöstä.

Sana- ja lauselistoihin perustuvaa kansiota käytetään myös kommunikoinnissa, joka tapahtuu toisen henkilön avustamana eli auditiivisella askelluksella. Esimerkiksi näkö- tai liikuntavamma voi estää kansion omatoimisen selaamisen. Tällöin keskustelukumppani luettelee viestivaihtoehdot ääneen ja puhevammainen henkilö osoittaa valintansa yhteisesti sovitulla keinolla.

Videoesimerkki POLKU-kommunikointikansion käytöstä avustettuna (Paputuubi)

Lisätietoa POLKU-kansiosta (Tikonen 1/2013)

Kun viestintä tapahtuu kirjoittamalla

Kun henkilö viestii kirjoittamalla, apuvälineenä voi olla myös näppäimistöllä varustettu laite sekä ohjelma, joka muuntaa kirjoitetut tekstit puheeksi. Tietoa laitteista, jotka muuntavat kirjoitetut viestit puheeksi

Tietosuojaseloste