Tietoa
puhevammaisuudesta
A A A

Lausekansio

Näkymä tekstipohjaisesta kommunikointikansiosta

Papunetin muokattava lausekansio.

Sana- ja lauselistoihin perustuva kansio soveltuu kommunikoinnin apuvälineeksi silloin, kun henkilö pystyy osoittamaan viestinsä valmiista sanalistoista tai toisen henkilön luettelemista vaihtoehdoista.

Ilmaisujen osoittaminen valmiista sana- ja lauselistoista nopeuttaa kommunikointia tilanteissa, joissa sanojen kirjoittaminen ei motorisesti onnistu tai se on hidasta. Kansiot sisältävät usein myös aakkostaulun, joka mahdollistaa puuttuvien sanojen tuottamisen aakkostamalla. Esimerkki aakkostaulun käytöstä.

Sana- ja lauselistoihin perustuvaa kansiota käytetään myös kommunikoinnissa, joka tapahtuu toisen henkilön avustamana eli auditiivisella askelluksella. Esimerkiksi näkö- tai liikuntavamma voi estää kansion omatoimisen selaamisen. Tällöin keskustelukumppani luettelee viestivaihtoehdot ääneen ja puhevammainen henkilö osoittaa valintansa yhteisesti sovitulla keinolla.

Videoesimerkki POLKU-kommunikointikansion käytöstä avustettuna (Paputuubi)

Lisätietoa POLKU-kansiosta (Tikonen 1/2013)

Kun viestintä tapahtuu kirjoittamalla

Kun henkilö viestii kirjoittamalla, apuvälineenä voi olla myös näppäimistöllä varustettu laite sekä ohjelma, joka muuntaa kirjoitetut tekstit puheeksi. Tietoa laitteista, jotka muuntavat kirjoitetut viestit puheeksi

Anna palautetta tästä sivusta