Lukikalvo ja lukiviivain

Tekstiriveillä on erilaiset taustavärit.

Tekstin taustavärin voi helposti vaihtaa myös tekstinkäsittelyohjelmassa.

Kun on lukemisvaikeuksia, kannattaa kiinnittää huomio tekstin kokoon, kontrastiin ja lukualueen laajuuteen.

Valkoisen paperin ja mustan tekstin kontrasti voi olla liian voimakas ja haitata lukemista. Kontrastieroja voi pehmentää punaisen, keltaisen, vihreän tai sinisen lukikalvon avulla. Kalvo laitetaan tekstin päälle.

Lukualuetta voi rajata lukiviivaimen avulla. Silloin näkyvissä on vain yksi rivi kerrallaan. 

Kontrastien lisääminen sekä tekstin taustavärin ja lukualueen muokkaus onnistuvat myös tavanomaisessa tekstinkäsittelyohjelmassa.

Esimerkki lukikalvon ja lukiviivaimen tuomasta avusta

Kun Robin oli ensimmäisellä luokalla, hänen oli vaikea oppia lukemaan. Hän sekoitti kirjaimia eikä tuntunut muistavan niitä harjoituksista huolimatta. Hän sai tukiopetusta, mutta sekään ei helpottanut tilannetta tuntuvasti.

Opettaja huomasi, että Robin seurasi tekstiä sormella ja laittoi vihkoja, kirjoja ja penaalinsa tekstirivin ympärille. Tällä tavoin näkyville jäi ainoastaan se lause, jota Robin yritti lukea.

Opettaja hankki Robinille lukiviivaimen sekä värikalvoja. Jo ensimmäisellä kokeilukerralla opettaja huomasi, että Robin pystyi paremmin keskittymään lukemiseen apuvälineiden avulla. Robin sai myös apuvälineiden avulla itseluottamusta, ja pian hän luki lauseita huomattavasti paremmin. Toisella luokalla Robin luki sujuvasti ja itsenäisesti apuvälineidensä avulla.

Lisätietoa lukikalvoista ja lukiviivaimista (Erilaisten oppijoiden liitto)

Kirjasimen tyypin ja koon muutokset

Selkeä ja riittävän kookas kirjasin (fontti) helpottaa yleensä lukemista ja lisää lukunopeutta. Fonttikoon tulisi olla vähintään 12.

Tietokoneella fonttityypin ja koon vaihtaminen onnistuu helposti. Sen lisäksi lukemista ja kirjoittamista voi helpottaa vaihtamalla tekstin taustaväriä, jolloin kontrastierot pehmenevät.

Asiantuntijana erityisopettaja Mikaela Stens

Tietosuojaseloste