Oikeus kommunikointiin

Kuvassa ryhmä ihmisiä harjoittelee viittomaa.

Jokaisella ihmisellä on oikeus kommunikointiin. Oikeus perustuu lakeihin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Oikeus kommunikointiin turvataan erityisesti YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 19. artiklassa, jonka mukaan jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen. Mielipiteen- ja sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoa ja ajatuksia.

Puhevammaisilla ihmisillä on oikeus esteettömään kommunikointiin ja saavutettavaan tietoon omilla kommunikointikeinoillaan.

Lue lisää kommunikoinnin esteettömyydestä.

Eri tavoin vammaisilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus sellaiseen kuntoutukseen, jonka avulla he voivat saavuttaa muiden kanssa samat ihmisoikeudet.

Lue lisää kommunikoinnin kuntoutuksesta.

Näille sivuille on kerätty keskeisimmät puhevammaisten ihmisten oikeuksia koskevat lait ja kansainväliset sopimukset.

Tietosuojaseloste