Palvelut ja tukitoimet

Käsi ja kynä, valmiina kirjoittamaan edessä olevalle paperille.

Puhe- ja kommunikaatiovaikeus voi rajoittaa merkittävästi itsenäisyyttä sekä sosiaalista kanssakäymistä ja osallistumista yhteiskunnalliseen elämään.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimi sekä Kansaneläkelaitos tarjoavat osittain lakisääteisiä ja osittain harkinnanvaraisia palveluja, joilla tuetaan puhevammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja osallistumismahdollisuuksia toimintakyvyn rajoitteista huolimatta. Osa palveluista on suunnattu myös puhevammaisen henkilön läheisille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea kommunikoinnin haasteisiin.

Puhevammaiselle henkilölle suunnattuja palveluja ja tukitoimia ovat

Lähi-ihmisille suunnattuja tukitoimia ovat

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kartoitetaan palveluohjauksessa. Kartoituksen perusteella laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Lisätietoa palveluohjauksesta ja palvelusuunnitelmasta.