Puhelaite

puhelaite, jossa kantohihna puhelaite, jossa yhdeksän viestiruutua ja kantokahva

Puhelaitteeseen nauhoitetaan ennalta viestejä, joita tilanteessa oletetaan tarvittavan.   

Puhelaite toimii apuvälineenä kommunikointitilanteissa, joissa voidaan hyödyntää ennalta nauhoitettuja puheviestejä.

Puhuttu viesti kiinnittää huomion usein tehokkaammin kuin viestintä kuvaa osoittamalla. Puhelaitteella saa toisen henkilön huomion myös silloin, kun ei olla suorassa katsekontaktissa.

Puhelaite soveltuu erityisen hyvin vuoropuhelun perustaitojen vahvistamiseen: viestitään vuorotellen ja reagoidaan toisen viesteihin. Useamman viestin puhelaitteessa voi olla pikaviestejä paitsi kommentointiin myös kuulumisten vaihtoon. Sen sijaan spontaaniin kerrontaan tai omien ajatusten ilmaisemiseen puhelaite soveltuu huonosti.

Esimerkki monimuotoisesta kommunikaatiosta
Päiväkoti-ikäinen lapsi kommunikoi pääasiassa viittomilla sekä luonnollisilla eleillä, ilmeillä ja ääntelyllä. Vanhempien kanssa lapsi kommunikoi pääasiassa viittomalla. Päiväkodin ulkoilutilanteissa luontevin tapa kommunikoida on näyttää ja esittää tilanneviestejä käyttämällä eleitä, ilmeitä ja ääntelyä sekä leikkivälineitä.

Lapsella on myös puhelaite sekä kommunikointikansio. Viikonloppukuulumisistaan lapsi kertoo päiväkodin aamupiirissä puhelaitteen avulla. Kommunikointikansiota hän käyttää päiväkodin avustajan ja omien vanhempien kanssa tilanteissa, joissa asioita täytyy selventää ja havainnollistaa kuvilla.

Viestit nauhoitetaan ennalta

Puhelaitteen viestit nauhoittaa aina toinen henkilö. Nauhoittajan äänen ja puhetavan tulee vastata laitteen käyttäjän ikää, sukupuolta ja tyyliä.

Myös viestin sisältöön ja kerrontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. On muistettava, että viestillä korvataan laitteen käyttäjän puhetta. Siksi kerronnan tulee tapahtua minä-muodossa.

Esimerkkejä puhelaitteista

Puhelaitteet jaetaan viestimäärän mukaan joko yhden tai usean viestin laitteisiin.

yhden viestin puhelaite, joka on kiinni rannekkeessa 

WristTalker on ranteessa pidettävä puhelaite, johon voi tallentaa ainoastaan yhden viestin kerrallaan.

kuva puhelaitteesta, jossa on irrotettavat viestipinnat

VocaFlex-puhelaitteessa on useita vaihdettavia viestipintoja.

kuva puhelaitteesta, jossa on yksi iso viestipainike

Step by step -puhelaitteeseen voi tallentaa peräkkäisiä viestejä, joita voi hyödyntää kuulumisten kertomisessa.

kuva usean viestin puhelaitteesta, jossa on ulkoinen käyttökytkin

Smart/Scan-puhelaitteesta viestit voi valita suoraan tai askeltamalla kytkimen avulla (punainen merkkivalo osoittaa aktiivisen viestipainikkeen).

Kahden viestin puhelaite ja painike, joka on yhdistetty leluihin kissa ja koira.  

iTalk2-laite toimii yhtä aikaa kauko-ohjaimena ja viestipainikkeena.

Ympäristönhallintaan tarkoitettu puhelaite, laitteessa on kahdeksan viestiruutua

Tech/Talk-puhelaitetta voi käyttäää myös kauko-ohjaimena sähkötoimisille laitteille.

Lisätietoa laitteista ja ominaisuuksista jälleenmyyjiltä:

Haltija

Kajo Apuvälineet

Tietosuojaseloste