Puhelaite

puhelaite, jossa kantohihna puhelaite, jossa yhdeksän viestiruutua ja kantokahva

Puhelaitteeseen nauhoitetaan ennalta viestejä, joita tilanteessa oletetaan tarvittavan.   

Puhelaite toimii apuvälineenä kommunikointitilanteissa, joissa voidaan hyödyntää ennalta nauhoitettuja puheviestejä.

Puhelaitteella viestintä sopii myös tilanteisiin, joissa tarvitaan ääntä huomion kiinnittämiseen. Puhelaitteella saa toisen henkilön huomioin myös silloin, kun tämä on katseen ulottumattomissa viereisessä huoneessa.

Puhelaitteen avulla voidaan vahvistaa myös vuoropuhelun perustaitoja kuten vuorottelua ja reagoimista toisen viestiin. Useamman viestin puhelaitteessa voi olla pikaviestejä paitsi kommentointiin myös kuulumisten vaihtoon. Sen sijaan spontaaniin kerrontaan tai omien ajatusten ilmaisemiseen puhelaite soveltuu huonosti.

Esimerkki monimuotoisesta kommunikaatiosta
Päiväkoti-ikäinen lapsi kommunikoi pääasiassa viittomilla sekä luonnollisilla eleillä, ilmeillä ja ääntelyllä. Vanhempien kanssa lapsi kommunikoi pääasiassa viittomalla. Päiväkodin ulkoilutilanteissa luontevin tapa kommunikoida on näyttää ja esittää tilanneviestejä käyttämällä eleitä, ilmeitä ja ääntelyä sekä leikkivälineitä.

Lapsella on myös puhelaite sekä kommunikointikansio. Viikonloppukuulumisistaan lapsi kertoo päiväkodin aamupiirissä puhelaitteen avulla. Kommunikointikansiota hän käyttää päiväkodin avustajan ja omien vanhempien kanssa tilanteissa, joissa asioita täytyy selventää ja havainnollistaa kuvilla.

Koska puhelaitteen viestit nauhoittaa aina toinen henkilö, viestin sisältöön, tyyliin ja ääneen tulee kiinnittää erityistä huomiota. On muistettava, että viestillä korvataan laitteen käyttäjän puhetta eli kerronnan tulee tapahtua minä-muodossa. Nauhoittajan äänen ja puhetyylin tulee vastata laitteen käyttäjän ikää, sukupuolta ja tyyliä.

Esimerkkejä puhelaitteista

yhden viestin puhelaite, joka on kiinni rannekkeessa 

WristTalker on ranteessa pidettävä puhelaite, johon voi tallentaa ainoastaan yhden viestin kerrallaan.

kuva puhelaitteesta, jossa on irrotettavat viestipinnat

VocaFlex-puhelaitteessa on useita vaihdettavia viestipintoja.

kuva puhelaitteesta, jossa on yksi iso viestipainike

Step by step -puhelaitteeseen voi tallentaa peräkkäisiä viestejä. Ketjutettuja viestejä tarvitaan esimerkiksi arvaus- ja kysymysleikeissä.

kuva usean viestin puhelaitteesta, jossa on ulkoinen käyttökytkin

Smart/Scan-puhelaitteesta viestit voi valita suoraan tai askeltamalla kytkimen avulla (punainen merkkivalo osoittaa aktiivisen viestipainikkeen).

Kahden viestin puhelaite ja painike, joka on yhdistetty leluihin kissa ja koira.  

iTalk2-laite toimii yhtä aikaa kauko-ohjaimena ja viestipainikkeena.

Ympäristönhallintaan tarkoitettu puhelaite, laitteessa on kahdeksan viestiruutua

Tech/Talk-puhelaitetta voi käyttäää myös kauko-ohjaimena sähkötoimisille laitteille.

Lisätietoa laitteista ja ominaisuuksista jälleenmyyjiltä:

Haltija

Näköpiste Polar Print Oy

Tietosuojaseloste