Selkokieli puheessa ja tekstissä


Videossa kerrotaan, mistä selkokielessä on kyse.

On arvioitu, että noin 500 000 suomalaista hyötyy selkokielestä. Selkokieli on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan helpommin ymmärrettävää ja luettavampaa kuin yleiskieli.

Selkokieltä käytettiin alunperin tekteissä, mutta sen asema on korostunut viime vuosina myös puheessa.

Selkokielisessä puheessa huomioidaan kielen lisäksi keskustelutilanne sekä vuorovaikutus.

Selkokieliset julkaisut

Selkokieliset julkaisut tunnistaa Selko-merkistä. (Selkokeskus)

Selkokielisiä uutisia julkaistaan radiossa, televisiossa, internetissä ja lehdissä.

Selkokieli on lähtökohtana myös saavutettavien verkkopalveluiden toteutuksessa. Aiheesta kerrotaan lisää Papunetin saavutettavuussivustolla.

Selkokielisiä sivustoja ja aineistoja internetissä (Selko.fi)

Lisää aiheesta 

Tietosuojaseloste