Selkokieli puhutussa ja kirjoitetussa viestinnässä

Selkokieli on suomen kieltä, jota on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi.

On arvioitu, että noin 500 000 suomalaista hyötyy selkokielestä. Selkokieltä on alunperin käytetty kirjallisessa viestinnässä, mutta sen asema on korostunut viime vuosina myös puheviestinnässä.

Selkokielisessä puheviestinnässä huomioidaan kielellisen ilmaisun lisäksi keskustelutilanteen vaatimukset ja vuorovaikutuksen periaatteet. Tärkeintä on kohdata toinen ihminen ja vaihtaa ajatuksia hänen kanssaan.

Miten puhua selkokieltä? (Selkokeskus)

Mitä on selkokieli käytännössä?


Videossa kerrotaan, mistä selkokielessä on kyse.

Selkokieli sähköisessä tiedonvälityksessä

Selkokielinen viestintä lisää saavutettavuutta niin painetussa kuin sähköisessä tiedonvälityksessä. Selkokielisiä uutisia voi kuunnella myös radiosta, katsoa televisiosta tai lukea Selkosanomat-lehdestä.

Selkokieliset julkaisut ja internet-sivut tunnistaa selkotunnuksesta. Lisätietoa selkotunnuksen käyttöoikeudesta (Selkokeskus).

Papunetin selkosivuille on koottu on linkkejä suomenkielisiin selkosivuihin.

Selkokielinen viestintä internetissä edellyttää myös selkeyttä verkkosivustojen rakenteessa. Aiheesta kerrotaan lisää Papunetin saavutettavuussivustolla.