Tablettitietokoneet apuvälineinä

henkilö käyttää tablettilaitetta sylissään

Tablettitietokoneet ovat yleistyneet. Tabletin käyttöjärjestelmä määrittää, millaisia ohjelmistoja niihin voidaan asentaa tai ladata, ja millaisia lisälaitteita niissä voidaan käyttää. Tabletin valinnassa lähtökohtana tuleekin olla laitteen käyttötarkoitus.

Kun tabletti tulee apuvälinekäyttöön, erilaisista kiinnitysratkaisuista ja suojista voi olla hyötyä.

Useimpiin laitteisiin voidaan liittää myös ulkoisia käyttökytkimiä sekä erillinen näppäimistö.

Tablettimallit ja käyttöjärjestelmät

Tunnetuimpia kuluttajakäyttöön suunnattuja käyttöjärjestelmiä ovat Applen iOS, Googlen Android sekä Microsoftin Windows. Niitä käyttävät monet eri laitevalmistajat.

Markkinoilla on myös ammattikäyttöön valmistettuja erikoistabletteja, jotka ovat iskunkestäviä eli ruggeroituja. Iskunkestäviä malleja löytyy niin Android- kuin Windows-käyttöjärjestelmän laitteista. Iskunkestäviä erikoistabletteja on hyödynnetty myös kommunikoinnin apuvälineratkaisuissa.

Tablet-laitteet apuvälineenä (Tikoteekin diasarja, 2013)

Sovelluksia tablettilaitteille

Oppimista ja kuntoutumista tukevia sovelluksia löytyy runsaasti. Eri käyttäjäryhmiä edustavat tahot ovatkin ruvenneet kokoamaan listoja sovelluksista, jotka on koettu hyödyllisiksi oppimisessa, kuntoutuksessa tai arjessa.

Tietosuojaseloste