Tietokoneen ohjaintavat

päähiiri, pallohiiri, joystickhiiri, ohjelmoitava näppäimistö ja katsehiirellä toimiva laite

Erilaisia vaihtoehtoja tietokoneen ohjaamiseen.

Tietokone voi toimia apuvälineenä kommunikointiin, osallistumiseen ja itsenäiseen toimintaan.

Perinteisen tietokoneen lisäksi valittavana on tabletteja sekä senioritietokoneita helppokäyttöohjelmineen. 

Millainen tietokone apuvälineeksi?

Tietokone apuvälineenä tarkoittaa käytännössä kokonaisuutta, johon kuuluvat koneen lisäksi tarvittavat ohjaimet (hiiri, näppäimistö) sekä ohjelmat ja oheislaitteet. Apuvälineenä käytettävässä tietokonelaitteistossa tarvitaan hyvin usein yksilöllisiä kiinnitysratkaisuja tai -telineitä.

Ohjaimen valinnassa huomioidaan muun muassa millaiset liikkeet henkilö hallitsee ja millainen on hänen kykynsä havainnoida sekä hahmottaa näkemäänsä ja kuulemaansa.

Tietotekniikan harjoittelu vaikeasti kehitysvammaisen oppijan kanssa (Tikonen 1/2016)

Tietoa ohjaintavoista:

Kuka hankkii tietokoneen apuvälineeksi?

Tietokoneen käyttötarkoitus vaikuttaa yleensä hankintaan. Kun tietokone tarvitaan kommunikoinnin apuvälineeksi, koneesta sekä tarvittavista ohjaimista ja ohjelmista vastaa yleensä erikoissairaanhoidon apuvälineyksikkö (esimerkiksi Tikoteekkiverkoston toimipiste).

Jos tietokone tulee muuhun kuin kommunikointikäyttöön, hankintakäytännöt vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Tikoteekkiverkoston sivuille on koottu kattavasti tietoa apuvälineiden saatavuudesta ja palveluista eri puolilla Suomea.

Lisätietoa apuvälineiden saatavuudesta (Tikoteekkiverkosto)

Hankintavastuu voi joissakin tapauksissa kuulua myös Kansaneläkelaitokselle, koulutoimelle tai vakuutuslaitokselle.