Tietokoneen ohjaintavat

päähiiri, pallohiiri, joystickhiiri, ohjelmoitava näppäimistö ja katsehiirellä toimiva laite

Erilaisia vaihtoehtoja tietokoneen ohjaamiseen.

Tietokone voi toimia apuvälineenä kommunikointiin, osallistumiseen ja itsenäiseen toimintaan. Tietokone apuvälineenä tarkoittaa käytännössä kokonaisuutta, johon kuuluvat koneen lisäksi tarvittavat ohjaimet (hiiri, näppäimistö) sekä ohjelmat ja oheislaitteet.

Apuvälineenä käytettävässä tietokonelaitteistossa tarvitaan hyvin usein myös yksilöllisiä kiinnitysratkaisuja tai -telineitä.

Millainen tietokone?

Apuvälineenä toimivan tietokoneen hankinnassa lähtökohtana on koneen käyttäjä ja koneen käyttötarkoitus. Kommunikoinnin tai koulunkäynnin apuvälineenä toimivan koneen tulisi olla helposti mukana kulkeva ja kevyt, mutta usein myös sään- tai iskunkestävä.

Joissakin tilanteissa apuvälineeksi voi riittää tietokoneen sijaan tabletti tai älypuhelin.

Erityisryhmille kuten ikääntyville on tarjolla myös senioritietokoneita. Ne ovat tietokone- ja ohjelmistopaketteja, joissa korostuu helppokäyttöisyys.

Yksilölliset ratkaisut

On hyvä muistaa, että olipa kone millainen tahansa, koneen käytettävyys täytyy muokata vastaamaan käyttäjänsä tarpeita.

Ohjaimen valinnassa huomioidaan muun muassa millaiset liikkeet henkilö hallitsee ja millainen on hänen kykynsä havainnoida sekä hahmottaa näkemäänsä ja kuulemaansa.

Tietoa ohjaintavoista:

Kuka hankkii tietokoneen apuvälineeksi?

Tietokoneen käyttötarkoitus vaikuttaa yleensä hankintaan. Kun tietokone tarvitaan kommunikoinnin apuvälineeksi, koneesta sekä tarvittavista ohjaimista ja ohjelmista vastaa yleensä erikoissairaanhoidon apuvälineyksikkö tai Tikoteekki-verkoston toimipiste.

Jos tietokone tulee muuhun kuin kommunikointikäyttöön, hankintakäytännöt vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Tikoteekki-verkoston sivuille on koottu kattavasti tietoa apuvälineiden saatavuudesta ja palveluista eri puolilla Suomea.

Lisätietoa apuvälineiden saatavuudesta (Tikoteekki-verkosto)

Hankintavastuu voi joissakin tapauksissa kuulua myös Kansaneläkelaitokselle, koulutoimelle tai vakuutuslaitokselle.

Tietosuojaseloste