Viittomia verkossa

Ammattiviittomat (Bovallius-ammattiopisto)

Ammattiviittomistoon on koottu yli 350 viittomaa catering-, kone- ja metalli- sekä työhönohjausalalta. Viittomat esitetään videoina.

Lasten viittomasanakirja (Viittomakielinen kirjasto)

Lapsen elämään liittyviä videoituja viittomia. 

Ruuanvalmistusviittomia (Viittomakielinen kirjasto)

Sisältää videot viittomista aihepiirinä: ruokailuvälineet, leivontavälineet, ruuanlaittovälineet, mitat ja muut välineet.

Signgirls viittoo tuttuja popkappaleita (YouTube)

SignWiki Suomi 

Kaikille avoin kanava jakaa videoituja viittomia verkossa. SignWikistä löytyy mm. viittomakielen sanakirja sekä ajankohtaisia viittomamateriaaleja.

Suvi – Suomen viittomakielten verkkosanakirja

Yli 3 000 videoitua viittomaa sekä tietoa viittomakielestä ja nuolituspiirroksista, joita käytetään viittomia esittävissä kuvissa.

Teemaviittomapeli (Viittomakielinen kirjasto)

Viittomakielisen kirjaston tuottama peli viittomien opetteluun. Viittomat esitetään videoina.

Terveydenhoitoalan viittomia (Viittomakielinen kirjasto)

Viittomat esitetään videoina.

Viittovat tassut

Ympäristöopin materiaaleja viitottuna: kasveja, eläimiä, ympäristöjä sekä viitottuja lauseita. Viittomat esitetään videoina.

Viittomakielinen lukujärjestys (Viittomakielinen kirjasto)

Oppiaineet videoituina viittomina.

Papunetin viittomamateriaalit

Kuvapankki – viittomakuvia, joissa on nuolituspiirrokset. Toimivat muistin tukena viittomien opettelussa.

Kuvatyökalu – kokoa viittomakuvia yhteen ja tulosta niitä muistin tueksi.

Viitotut tarinat – Kolme pientä porsasta sekä Keisarin uudet vaatteet; viittomat esitetään videoina.

Laulut ja lorut – tuttuja lastenlauluja ja -loruja tukiviitottuina videoina ja viittomakuvilla.

Ratsastussanasto – ratsastussanastoa videoituina viittomina.

Ruotsinkielisiä viittomia

Suvi – Nätordboken för de finländska teckenspråken

Suomenruotsalaisia viittomia videoituna sekä tietoa viittomista ruotsin kielellä.

Ritade tecken

Riikinruotsalaisia viittomakuvia. Hyvin selkeitä ja yksinkertaisia, mustavalkoisia piirroskuvia. Aakkosjärjestyksessä noin 2 000 viittomaa, myös kategorioita ja suosikkeja ja historiatietoa.

Papunets bildbank och bildverktyg
Viittomakuvia Papunetin ruotsinkielisessä kuvapankissa ja kuvatyökalussa.

Viittomasanastoa mobiililaitteisiin

SignitForward (iTunes)

Viittomasanasto myös suomeksi. Viittomat esitetään videoina.