Tietoa
puhevammaisuudesta
A A A

Vuorovaikutuksen kehittäminen yhteisössä

kehitysvammainen henkilö työntekijän sylissä, taputtavat käsiään yhdessä ja nauravat

Puhevammaisten henkilöiden yhteisöissä korostuvat työntekijöiden hyvät vuorovaikutustaidot. Kuva: Pekka Elomaa.

Henkilöstön vuorovaikutustaitojen kehittäminen on tehokkainta, kun koko yhteisö osallistuu siihen. Tällä sivulla esitellään yhteisöille suunnattuja vuorovaikutusta kehittäviä toimintamalleja.

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen perustuu tilanteiden havainnointiin, havainnoinnissa voidaan hyödyntää myös videointia.

Lisätietoa videoinnin käytöstä vuorovaikutuksen kehittämisessä.

OIVA-vuorovaikutusmalli®

OIVA-vuorovaikutusmallin tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta yhteisöissä, joissa elää puhevammaisia ihmisiä.

Työskentelyn tavoitteena on oppia yhä osaavammiksi vuorovaikutuskumppaneiksi yhteisön puhevammaisille jäsenille ja löytää sellaisia vuorovaikutustapoja, jotka edistävät puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lisätietoa OIVA-vuorovaikutusmallista (Tikoteekki)

Perehdytysmateriaali huomioivaan yhdessäoloon (HYP)

Toimintamalli sitouttaa työntekijät päivittäisiin yhdessäolon hetkiin vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa.

Perehdytysmateriaali voimauttavaan vuorovaikutukseen

Voimauttava vuorovaikutus (intensiivinen vuorovaikutus) on kehityksellinen toimintamalli. Siinä käytetään varhaisen vuorovaikutuksen keinoja, kun kommunikoidaan vaikeasti kehitysvammaisten tai autismin kirjon henkilöiden kanssa.

Hoivalluksia-verkkomateriaali

Hoivalluksia on verkkomateriaali itseopiskelun välineeksi muistisairaiden kanssa työskenteleville työyhteisöille. Vuorovaikutus yhteisössä vahvistuu, kun sen työntekijöillä on mahdollisuus kokoontua säännöllisesti keskustelemaan ja jakamaan hyviä vuorovaikutuskokemuksia toistensa kanssa.

Anna palautetta tästä sivusta