Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Tikonen-arkisto

22-10-07 10:25

Välineitä toiminnallisen näön arviointiin

Miten varmistaa ennen kommunikointikansion rakentamista, että asiakas todella näkee ja hahmottaa hänelle tarkoitetut kommunikointikuvat?

Tikoteekissa aloitettiin pari vuotta sitten kehittää materiaalia toiminnallisen näön arvioimiseksi, koska kaivattiin käytännönläheisiä työkaluja kommunikointikuvien valintaan. Halusimme varmistaa ennen kommunikointikansion rakentamista, että asiakas todella näkee ja hahmottaa hänelle tarkoitetut kommunikointikuvat.
 
Tikoteekin näön arviointimateriaali koostuu viidestä osiosta, joissa arvioidaan kuvien kokoa, kontrastin tasoa, etsimisstrategioita, näkökentän laajuutta ja silmien liikkeitä sekä kuvan ulkonäköä. Materiaali sisältää myös kysymyssarjan asiakkaan ja lähi-ihmisten haastatteluja varten. On tärkeää, että osaamme kysyä asiakkaaltamme ja hänen lähi-ihmisiltään näön ja hahmottamisen kannalta olennaiset asiat. Lisäksi materiaalikansioon on kerätty kirjallisuuslista ja linkkejä aiheeseen liittyville internetsivuille.

Sopivaa kuvien kokoa arvioidaan viidellä mustavalkoisella PCS-kuvalla (ympyrä, neliö, kolmio, sydän, auto) kuudessa eri koossa. Tähän voidaan PCS-kuvien sijasta käyttää myös omia piirroksia.

Kontrastia tutkitaan piirroksilla, joiden ääriviivat vaihtelevat mustasta vaalean harmaaseen.

Etsimisstrategioita selvitetään neljän erilaisen kuvakartan avulla. Kussakin niissä on eri määrä merkkejä. Asiakasta pyydetään etsimään ja osoittamaan määrätty kuva kartalta. Tällä pyritään selvittämään kuinka paljon yhdellä kommunikointikansion sivulla voi olla merkkejä.

Näkökentän laajuutta ja silmien liikkeitä arvioidaan viidellä mustavalkoisilla piirroskuvalla, jotka on sijoitettu eri puolille A4-arkkia. Tällä selvitetään mahdollisia näkökenttäpuutoksia, esimerkiksi havaitseeko asiakas lainkaan arkin keskiosaan sijoitettua kuviota. Tieto auttaa kommunikointimerkkien sijoittelun suunnittelussa kansion sivuille.

Jotta selviäisi asiakkaan kannalta paras kuvien ulkoasu, arviointimateriaaliin sisältyy erityyppisiä tulostettuja kuvia, jotka ovat kooltaan ja väritykseltään erilaisia. Kuvia on sekä kehystettyinä että kehystämättöminä. Kuvilla haetaan myös riittävän suurta merkin ja taustan välistä kontrastia sekä riittävää selkeyttä (ei liikaa yksityiskohtia).

Materiaalia sovelletaan asiakaskohtaisesti. Jokaisen osion tai koko ”patteriston” käyttö ei ole tarpeellista kaikkien asiakkaiden kohdalla. Arviointilanteen on onnistuakseen oltava aina mahdollisimman rauhallinen ja virikkeetön.

Näönkäyttöä voidaan selvittää myös tietokoneohjelmien ja niihin liittyvien leikkien avulla. Tietokone voi olla monivammaiselle asiakkaalle motivoivampi väline näön arvioinnissa kuin tulostettu materiaali. Tästä ei meillä Tikoteekissa kuitenkaan ole vielä laajempaa kokemusta, mutta Tukholmassa sijaitsevassa Resurscenter Synissä käytetään paljon tietokoneohjelmia apuna arvioitaessa näkövammaisia lapsia ja nuoria. Lisää tietoa keskuksen toiminnasta löytyy Socialpedagogiska Institutetin sivuilta (www.sit.se).

Näönarviointimateriaalia on kokeiltu sekä Kehitysvammaliiton Tikoteekissa että muissa Tikoteekki-verkoston yksiköissä. Vuoden 2008 aikana materiaalia muokataan edelleen. Tavoitteena on, että se olisi tulostettavissa ensi vuoden lopussa Papunetin sivuilta kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön. Jo nyt voidaan todeta, että tehty materiaali on tuonut selkeyttä omaan työhön ja sen avulla näkö- ja hahmottamiskyvyn arvioinnista on tullut osa asiakastyötä.

Tikonen 3/2007: toimintaterapeutti Lena Wahlroos


Takaisin

Sivu päivitetty: 13.06.2011