Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Tikonen-arkisto

17-03-14 13:57

ALKU-kommunikointikansio

Tikoteekissa kehitetty ALKU-kommunikointikansio syntyi tarpeeseen saada välimuoto niille käyttäjille, joille irtokuvakansiot ovat liian suppeita, mutta sanastoltaan laajat ja lausetasoiset kansiot vielä liian vaikeita. ALKU-kansio sopii hyvin lapsille, joille on vaikeaa ilmaista ajatuksiaan lausetasoisesti. ALKU-kansion kuvia käytetään ilmaisun avainsanoina, jolloin viestin vastaanottajan on tulkittava ja täydennettävä viestin sisältö.


Kansioiden kehittämistyö Suomessa


ALKU-kansion kehittämisen lähtökohtana on ollut australialaisen puheterapeutin Gayle Porterin PODD-kansiot (Pragmatic Organisation Dynamic Display). Porterin kansioista löytyy erityyppisiä versioita varhaisvaiheesta laajempaan lausetasoiseen ilmaisuun. ALKU-kansiossa on piirteitä Porterin varhaisvaiheen kansiosta, joka on tarkoitettu lapselle, jonka kielen tai kommunikoinnin kehitysvaihe on 0-3 v.

Suomessa laajoja kansioita myönnetään kommunikoinnin apuvälineiksi sekä aikuisille että lapsille. Joskus lapsille myönnetään myös niin sanottuja ensikansioita. Näille lapsille laajojen kansioiden sanasto on liian suuri, mutta he pystyvät kuitenkin seuraamaan aikuisen antamaa mallia kuvien käytöstä lausetasoiseen ilmaisuun. Aivan ensimmäisessä vaiheessa lapsi usein käyttää irtokuvia tai tiettyyn aiheeseen – esimerkiksi nukkeleikkiin – tehtyjä kommunikointitauluja.
 
Tikoteekissa kehitetty ALKU-kommunikointikansio syntyi tarpeeseen saada välimuoto niille käyttäjille, joille irtokuvakansiot ovat liian suppeita, mutta sanastoltaan laajat ja lausetasoiset kansiot vielä liian vaikeita.Kenelle ALKU-kommunikointikansio sopii?


ALKU-kansio sopii hyvin lapsille, joille on vaikeaa ilmaista ajatuksiaan lausetasoisesti. ALKU-kansion kuvia käytetään ilmaisun avainsanoina, jolloin viestin vastaanottajan on tulkittava ja täydennettävä viestin sisältö.

Kansion käyttö tukee myös keskittymistä, tarkkavaisuuden suuntaamista ja ylläpitoa sekä puheen ymmärtämistä. Tällöin keskustelukumppani osoittaa kansiosta avainsanoja oman puheensa rinnalle ja kannustaa lasta osoittamaan kuvaa itse. Joskus lapsi saattaa kuitenkin pitkään ilmaista ja antaa vastauksensa muilla tavoin kuin kuvaa osoittamalla. Kehityspolku on hyvin yksilöllinen ja tähän vaikuttavat monet seikat kuten kehityksen yleinen taso, motoriikka, visuaaliset taidot, silmän ja käden yhteistyö, tarkkaavaisuus ja keskittyminen, vuorovaikutustaidot, puheen ymmärtämisen taidot, vireystila ja sen vaihtelut jne.

ALKU - kommunikointikansio sopii myös lapsille, jotka tarvitsevan puheen rinnalle kuvia ilmaisun tukemiseen. Näillä lapsilla voi olla sanan löytämisen vaikeus, puheen viivästymä tai epäselvä puhe, vaikka kielelliset taidot ovat suhteellisen hyvät ja kommunikoinnin perustaidot hallussa.

Uusi rakenne vaatii toteuttelua

ALKU-kansion rakenne on erilainen kuin laajojen kansioiden rakenne. Käymäni keskustelut ja kollegoilta saamani kommentit vahvistavat käsitystäni siitä, että tuttu kansio koetaan helpoksi ja vieras, uusi kansio koetaan vaikeaksi. Ne ammattilaiset ja muut lähi-ihmiset, joille laajat kansiot ja lauseiden rakentaminen on hyvin tuttua, kokevat ALKU-kansion hankalaksi. Kuitenkin on hyvä miettiä, kenen on helpompi astua oman epämukavuusalueensa ulkopuolelle: lapsen, jolla on suuret kommunikoinnin haasteet vai oppimiskykyisen ja joustavan aikuisen?


ALKU-kommunikointikansion rakenne ja sisältö

■ Sanasto on koottu kommunikoinnin varhaisvaiheiden tyypillisen kehityksen mukaisesti (ikäkaudet 0-3).
■ Kansiossa on 61 sivua (A4-kokoa), 9 vaihtuvaa kuvaa ja 5 vakiokuvaa per sivu.
■ Kansiossa on käytetty PCS-kuvia (Boardmaker-ohjelma). Kuvien taustavärit ovat samat kuin laajoissa kansioissa kuten SANOMA-kansioissa.
■ Sanasto on ryhmitelty toiminnoittain esimerkiksi ”Nuket”, ”Pukeutua”, ”Kirja” yms.
■ Kansiosta voi valita valmiita, moniin eri tilanteisiin sopivia ilmaisuja tai kommentteja. ”Tarvitsen apua”, ”Ole luonani”, ”Tehdään jotain muuta”.

 


Vaihtoehto henkilökohtaiseksi kommunikoinnin apuvälineeksi tai työväline ammattilaisille


ALKU-kommunikointikansio voidaan myöntää lääkinnällisen kuntoutuksen kautta kommunikoinnin apuvälineeksi, jolloin se on käyttäjälleen maksuton. Kansion myöntäminen ja sen yksilöiminen apuvälineeksi edellyttää apuvälinearviointia, jonka tekee puheterapeutti yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kommunikointikansio voi olla myös puheterapeutin, opettajan tai ohjaajan työväline. Puheterapeutit voivat käyttää kansiota tukena asiakkaidensa kielellisten taitojen tutkimisessa sekä esitellä asiakkaalle ja hänen vanhemmilleen, miten kuvilla viestitään. Opettajat voivat käyttää kansiota luokassa opetuksen tukena ja antaa mallia kuvien käytöstä puheen rinnalla.

Kansion mukana tulee CD-levy, joka sisältää kansion sivut. Sivuja voi muokata käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tiedostot aukeavat vain Boardmaker-ohjelmalla. Tilaukset ja lisätiedot  (www.opike.fi)

Tikonen 1/2014: puheterapeutti Kaisa Laine


Takaisin

Sivu päivitetty: 13.06.2011