Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Tikonen-arkisto

17-03-14 14:20

Tabletit kommunikoinnin apuvälineenä

Tablet-laitteet ovat tuoneet paljon hyvää, joskin myös haasteita. Oulun yliopistollisen sairaalan kommunikaatiokeskus Tikoteekin tekninen ohjaaja Miikka Sinervo tähdensi Sillalla-seminaarissa, että apuvälinearvioinnissa tulee kohdata ensimmäisenä apuvälineen tarvitseva ihminen. Käyttöön tuleva tekniikka määräytyy ensisijaisesti käyttäjän tarpeiden ja kykyjen mukaan.

Tablet-tietokoneet ovat tulleet apuvälinemarkkinoille kovaa vauhtia. Mukanaan ne ovat tuoneet paljon hyvää, joskin myös haasteita. Oulun yliopistollisen sairaalan kommunikaatiokeskus Tikoteekin tekninen ohjaaja Miikka Sinervo tähdensi Sillalla-seminaarissa, että apuvälinearvioinnissa tulee kohdata ensimmäisenä apuvälineen tarvitseva ihminen. Käyttöön tuleva tekniikka määräytyy ensisijaisesti käyttäjän tarpeiden ja kykyjen mukaan. Laitteen valinnan määrittelee ohjaintapa sekä käyttäjän taidot ja tarpeet.

Laitteen valintaan vaikuttavia tekijöitä

Mikäli henkilö ohjaa tablettia hiiren avulla, on käyttöön tuleva tabletti käytännössä lähes aina Windows-pohjainen. Android-käyttöjärjestelmä tosin tukee hiiren käyttöä ohjaimena, mutta säätömahdollisuudet ovat järjestelmässä melko rajoitetut. Jos pääsääntöinen ohjaintapa on kosketus, voi laite olla myös iPad tai edellä mainittu Android -tabletti. Myös lisälaitteiden, kuten ulkoisen muistin, ympäristönhallinnan ja sähköpyörätuolin ohjaimen tarve vaikuttaa laitevalintaan. Lisäksi on selvitettävä laite- ja ohjelmatarpeet erilaisissa kommunikointitilanteissa ja eri ympäristöissä. Esimerkiksi tarve vaihtaa isompi kone ajoittain pienempään, helpommin mukana kulkevaan tablettiin tulee huomioida, kun valitaan käytettävää laitetta ja ohjelmaa.

Kommunikointiohjelmia on paljon

Kommunikointiohjelmissa on paljon samankaltaisuuksia, mutta myös merkittäviä eroja. Tietotekniikan päivitysvauhti tuo haasteita kommunikoinnin apuvälineiden hallintaan: päivitykset ohjelmissa tai laitteiden käyttöjärjestelmissä voivat aiheuttaa tilanteita, joissa toimiva systeemi ei enää toimikaan. Toistaiseksi teknisesti vakain tilanne on ollut Windows-pohjaisissa laitteissa ja ohjelmissa.  Suurin osa OYS:sta myönnettävistä tableteista on siksi Windows-laitteita.

Apuvälinearvioinnissa valittu ohjelma ja laitekokoonpano eivät pysy samana ikuisesti. Ohjelmia ja laitteita on päivitettävä tarpeiden mukaan: on muokattava olemassa olevaa tai jopa vaihdettava ohjelma tai laite paremmin käyttäjän tarpeita vastaaviksi. Esimerkiksi ALS-potilailla ohjainten käyttömahdollisuudet muuttuvat nopeasti ja ohjelmien ja laitteiden tulee olla ajan tasalla. Ohjelmien tuleekin taipua helposti mahdollisten muokkausten tekemiseen, jotta käyttäjän ajankohtaiset tarpeet voidaan huomioida.

iPad apuvälinekäytössä

Käyttöjärjestelmistä iOS (iPad )on tiukasti suljettu systeemi, jossa ohjelmat hankitaan verkkokaupasta. Kommunikointiohjelmia iPadeille on useita, mutta suomenkielisiä puhesynteesejä on niukasti. Sanna-puhesynteesi on ollut pitkään käytössä ja toimii useimmissa suomea puhuvissa ohjelmissa kuten GoTalkNow, ja TalkTablet. Uusimpana suomalaisena puhesynteesinä on Clarospeakin miesääni, joka on tervetullut uutuus. iPad-tabletit toimivat parhaiten kosketuksella. Niillä voidaan myös askeltaa, mutta se on kankeaa. Ulkoisten lisälaitteiden liittäminen iPad-laitteisiin on myös hankalaa. Toimivimpina lisälaitteina Miikka Sinervo mainitsi kameran Connection Kitin, johon voi liittää näppäimistöjä ja muistikortin.

Muokattavuutta ajatellen on hyvä asia, että monet iPadissa toimivat ohjelmat toimivat myös iPodissa (mm. Voice Reader, Clarospeak). Windows-puolella mm. Rolltalkista pienempi versio on Micro Rolltalk, Grid 2-ohjelmasta Mobiili-Grid.

iPadin käyttöönottoon tulee kiinnittää paljon huomiota. Laite vaatii verkkoon tilin, johon ohjelmat ja niiden käyttö liittyvät. On hieman ristiriitaisia tietoja siitä, kuinka monta ohjelmaa tilillä voi olla. Jos eri laitteilla on yhteinen tili, voivat laitteiden kuvat mennä sekaisin. On tärkeää, että jokainen apuvälinelainaaja huomioi tämän. Laitteiden mahdollisuuksia on mietittävä hyvin tarkkaan: mitä muutoksia voi tehdä ja mitä ohjelmia käyttää. Näiden suhteen iPadit ovat haastavampia kuin Windows-pohjaiset laitteet. Siksi Miikka Sinervo suositteli laitteiden ja ohjelmien tarkkaa kirjanpitoa ongelmien välttämiseksi.

Ruggeroinnilla vai ilman?

Ruggeroidut tablet-laitteet kestävät kovaakin käyttöä. Niitä käyttävät mm. palomiehet ja sotilaat vaativissa olosuhteissa.  Peruslaitteet ovat kuitenkin huimasti halvempia. Miikka kertoi, että OYS hankkii asiakkailleen tavalliset tablet-laitteet ilman ruggerointia. Kun laite hajoaa, tulee halvemmaksi vaihtaa se uuteen. Laitteiden nopean kehityksen vuoksi tämä kannattaa ja laitteet pysyvät ajanmukaisina.  Kalliiden laitteiden huolto kestää myös kauan eikä välttämättä korvaavaa laitetta saa käyttöön sen ajaksi. Tavallisen laitteen huolto sujuu nopeammin, jo parissa päivässä. Laitteet sinänsä ovat pieni rahameno - ohjelmistot, sovitukset ja kiinnikkeet maksavat enemmän.


Miikka Sinervon kommentteja käyttöjärjestelmistä ja kommunikointiohjelmista:

Win RT
iPadin vastine. Ei laajaa ohjelmistoa. Ei sovellu hyvin apuvälinekäyttöön.

Windows
Rolltalk: laajassa käytössä Oulussa.
Grid 2 : vastaavanlainen kuin Rolltalk
SDP: TAIKE-sovellus, taivuttaa suomen kieliopillisesti oikein
Communicator 4 katsehiiren kanssa (myTobii): hyvät valmiit pohjat

Win8
Suunniteltu kosketusnäytöille. Tähän on olemassa valmiiksi paljon ohjelmia. Aiemmin käytössä olleet ohjelmat voidaan asentaa helposti uudestaan. Eniten kommunikoinnin apuvälineeksi soveltuvia ohjelmia, samoin ohjauslaitteita.

iOS (iPad)
GoTalkNow
TapSpeakChoice
Clarospeak, halpa, virtuaalinäppäimistö, miesääni, tallennusmahdollisuus !
VoiceReader, samankaltainen kuin Clarospeak, naisäänellä.

Juttu perustuu Miikka Sinervon esitykseen Sillalla -seminaarissa 6.2.2014.


Tikonen 1/2014: puheterapeutti Annakaisa Ojanen

Tutustu myös juttuun "Kommunikointiohjelmat iPadille" Tikosessa 2/2013

 


Takaisin

Sivu päivitetty: 13.06.2011