Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Muu materiaali

Oppiminen yhdessä olemalla
- Miten voimauttava vuorovaikutus voi auttaa autismin kirjon lastasi oppimaan luonnollisella tavalla

Tikoteekissa on käännetty englantilaisen Sara Moroza-Jamesin kirjoittama julkaisu Oppiminen yhdessä olemalla (Learning through Social Connection). Kirjassaan Sara Moroza-James kuvaa voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmän käyttöä autismin kirjon lasten kuntoutuksessa. Esimerkkinään hän käyttää oman poikansa tarinaa. Julkaisun voi ladata tästä linkistä (pdf)

Selvitys uusista teknologioista puhe- ja kehitysvammaisten kommunikaation tukemiseen

Petteri Alinikulan Tikoteekille kesällä 2016 tekemässä selvityksessä visioidaan tulevaisuuden AAC-työkalua. Selvityksessään Alinikula pureutuu niihin mahdollisuuksiin, joita teknologioiden nopea kehitys tarjoaa AAC-kommunikointiohjelmille. Lataa koko selvitys (pdf)

Kommunikointi autetun asumisen yksiköissä

Tikoteekin vuonna 2015 tilaama selvitys kartoittaa puhevammaisten ihmisten kommunikointimahdollisuuksia autetun asumisen yksiköissä sekä selvittää kommunikointiin liittyviä kehittämistarpeita. Aihetta on käsitelty työntekijöiden kokemusten perusteella. Selvityksen on tehnyt VTT Elina Ekholm. Lataa selvitys (pdf)

Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käyttöön.

Tikoteekin OIVALLA vuorovaikutukseen -hanke on käännättänyt ja tuottanut oppaan, joka on tarkoitettu käsikirjaksi kaikille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan vaikeasti kehitysvammaisten tai autististen ihmisten kanssa. Kirjoittajat ovat englantilaisia voimauttavan vuorovaikutuksen pioneereja ja johtavia asiantuntijoita. Kirjan mukana olevassa DVD:ssä on esimerkkejä toimintatavan käytöstä.

Kirjan ja DVD:n yhteishinta 35 €. Kirja 108 sivua. DVD:n kesto 60 min. Tilaukset: www.opike.fi tai puh. 09-34809350.

Jokainen hetki on mahdollisuus

Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista. Tutustu raporttiin (pdf, 1.1 Mt).

OIVA-Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla

Hankkeen loppuraportti on luettavissa Kehitysvammaliiton sivuilla pdf-muodossa.

Puhevammaisten tulkkauspalvelu Suomessa -DVD

Videolla puhevammaiset henkilöt kertovat kokemuksiaan tulkkauspalvelusta. Katsoja saa samalla tietoa tulkkauspalvelun käyttäjien erilaisista kommunikointikeinoista ja apuvälineistä.

Videon kesto 32 min. Hinta 22 €. Tilaukset www.opike.fi tai puh (09) 34809 350.

Kommunikoinnin mahdollisuudet -DVD

Videolla kuvatut esimerkit auttavat ymmärtämään, miten puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä hyödynnetään arjen vuorovaikutustilanteissa. Tikoteekin tuottama video täydentää aiemmin julkaistua ”Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin” –esitettä. Videota voidaan käyttää opetuksen tukena sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksissa. Sitä voidaan hyödyntää myös henkilökunnan perehdyttämisessä puhevammaisen ihmisen kohtaamiseen päivähoidossa, kouluissa, kehitysvammapalveluissa tai muissa asiakaspalvelutehtävissä.

Videon kesto 16:38 min. Hinta 18 €. Tilaukset: www.opike.fi  puh. (09) 34809 350

Oivalluksia-virikemateriaali

Tikoteekin OIVA-hankkeessa on tuotettu virikemateriaalipaketti, jonka avulla lähi-ihmiset voivat tarjota kehitysvammaisille kumppaneilleen merkityksellisiä aistielämyksiä, uusia vuorovaikutuksen sisältöjä sekä kokemuksia itsestä aktiivisena toimijana. Uuden oppiminen tapahtuu toiminnallisessa vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten kanssa. Materiaali antaa lähi-ihmisille ideoita vuorovaikutteiseen ja aktivoivaan toimintaan.

Kuvissa on neljä aihealuetta: Aistitaan yhdessä, Arjen toiminnat, Joulu ja Juhlat. Aihe ja siihen liittyvät kuvat voidaan valita esim. kumppanin mielenkiinnon, ajankohtaisen teeman tai harjoiteltavan taito- ja aistialueen mukaan. Viriketuokioiden suunnittelua ja toteutusta tukevat ohjevihkon ohjeet ja toimintakvuein takana olevat kuvakohtaiset toiminta- ja sovellusehdotukset.

Oivalluksia-virikemateriaalia käytettäessä on tärkeää huomioida kunkin kumppanin yksilölliset tarpeet ja ryhmän yhteiset tavoitteet. Materiaali sopii käytettäväksi kehitysvammaisten ihmisten asuntoloiden ja toimintakeskusten lisäksi myös esimerkiksi päiväkodeissa, erityiskouluissa ja vanhainkodeissa. 

Oivalluksia-materiaalipaketti sisältää 32 toimintakuvaa ja 32 esinekuvaa, neljä yllätyskorttia, ohjevihkon ja Toimimalla osallisuuteen -esitteen.

Tilaukset: www.opike.fi tai puh. (09) 34809 350
Hinta 60 €.

Näkömonivammaisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen 

Tikoteekki on julkaissut Papunet-sivustossa verkkokirjan, josta löytyy tietoa kommunikoinnin kehityksen tukemisesta, periaatteita näkömonivammaisen lapsen kanssa toimimisesta arjessa ja toiminnallisesta näönkäytöstä. Kirjanen sisältää myös käytännön ohjeita ja vinkkejä kommunikointipassista aistileikkeihin. Tutustu ja tulosta itsellesi oma kappale Papunetista (www.papunet.net)

 

Sivu päivitetty: 01.11.2016