Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

TAIKE

Tutustu TAIKE-tauluston käyttöön katsomalla video Paputuubista (9:15 min) (www.youtube.com)

 

 

TAIKE-taulusto

TAIKE-taulusto on kommunikointiohjelmassa toimiva kommunikointitaulujen kokonaisuus, jota käytetään kannettavassa tietokoneessa.TAIKE toimii kaikissa Windows 7/8 (Huom! ei Windows RT) laitteissa - myös tableteissa. TAIKE ei toimi Applen iOS-laitteissa (esim. iPad:ssä) eikä Android-laitteissa.

TAIKE-tauluston avulla puhevammainen käyttäjä voi keskustella niin itselleen kuin muillekin tärkeistä asioista. Viesti muodostetaan joko valmiiden kokonaisten ilmausten avulla, kirjoittamalla tai sana sanalta, jolloin kielellinen taivutin muokkaa ilmauksen kieliopillisesti sujuvaksi suomeksi. Puhesynteesi tuottaa ilmauksen kaikille ymmärrettävänä puheena.

TAIKE-tauluston suunnittelussa on huomioitu tavallisessa keskustelussa esiintyviä ilmiöitä, jotta myös puhevammainen käyttäjä voisi keskustella mahdollisimman sujuvasti. Toinen TAIKE-tauluston erityinen piirre on kielellinen taivutin, joka muuttaa käyttäjän valitseman merkkijonon kieliopillisesti sujuvaksi suomeksi. Tikoteekki-taivutin on ensimmäinen kommunikointiohjelmassa toimiva suomenkielinen sovellus, joka pystyy taivuttamaan tuhansia sanoja.

TAIKE-taulusto on suunniteltu puhevammaisten henkilöiden kommunikointivälineeksi, mutta sitä voidaan käyttää apuna myös kielellisessä harjoittelussa. Taulusto on oiva väline mm. kielellisen tietoisuuden, lauseen muodostamisen, sanojen luokittelun, vuorottelun ja keskustelutaitojen harjaannuttamiseen.

TAIKE-tauluston kehittäminen alkoi Kommunikointiohjelmat käyttöön -hankkeesta (2005-2009), jonka jälkeen Tikoteekki jatkoi TAIKE 2.0-version kehittämistä käyttäjiltä ja ammattilaisilta saadun palautteen pohjalta. TAIKE on päivitetty versioksi 2.2 vuonna 2015. Tällä hetkellä TAIKE on kehittelyn alla ja TAIKE 3.0 tullaan julkaisemaan toiseen kommunikointiohjelmaan vuoden 2018 aikana.

TAIKE 2.0 sisältää mm. uusia toiminnallisia ominaisuuksia ja tauluja, päivitetyn taivuttimen ja mahdollisuuden valita nykyisen sanaston sijaan kommunikointikansioista tuttu kategoriapohjainen sanasto.

TAIKE 2.0-taulustosta on kuusi erilaista versiota:

1. Iso taulusto 
2. Iso taulusto kategoriasanastolla
3. Pieni taulusto
4. Pieni taulusto kategoriasanastolla
5. Askeltava taulusto
6. Askeltava taulusto kategoriasanastolla

TAIKE-tauluston käyttöoppaasta löytyy tarkempaa tietoa taulustojen sisällöstä ja ideoita sen käyttöön.

Miten TAIKE-tauluston saa?

Puhevammainen henkilö voi saada yksilöllisen TAIKE-tauluston ja sen toimintaan liittyvät ohjelmat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, mikäli hänen katsotaan keskussairaalan apuväline-/kommunikaatiokeskuksen arvioinnissa hyötyvän siitä. Lisätietoja arviointipalveluista www.tikoteekkiverkosto.fi  TAIKE-tauluston käyttöönotto edellyttää ohjausta ja koulutusta lähi-ihmisille.

Ammattilaiset voivat ostaa TAIKE 2:n käyttöönottokoulutuksen yhteydessä tai sen jälkeen.

Miksi TAIKE-taulusto?

  • valmiita taulustoja erilaisina versioina
  • runsaasti taulustoja, sanoja ja valmiita ilmauksia
  • muokattavissa yksilöllisten tarpeiden mukaan
  • helpottaa keskusteluun osallistumista
  • tuottaa sujuvaa suomen kieltä kielellisen taivuttimen avulla
  • omat valokuvat, videopätkät, musiikki, itse äänitetyt viestit ja laulut helpottavat keskustelukumppanin kiinnostuksen herättämisessä
  • yli kaksikymmentä keskustelunaihetta valittavissa valmiina
  • voidaan käyttää pelaamiseen, leikkeihin, vitsien ja tarinoiden kertomiseen

Edellyttää käyttäjältä toimivaa laitteen ohjaintapaa ja hyvin motivoituneita lähi-ihmisiä.

Hinnat:
- TAIKE 2.0 -taulusto 320 € /käyttäjä- tai ammattilaislisenssi
- Päivityshinta 120 € TAIKE 1:n käyttäjille

TAIKE-lisenssihakemus

HUOM! TAIKE-tauluston käyttöön tarvitaan Speaking Dynamically Pro:n (6.0) kommunikointiohjelma ja Bitlipsin (1.1.1) puhesynteesiohjelma. Näitä ohjelmia voi tiedustella Haltija Oy:stä.

Sivu päivitetty: 19.10.2017