Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

HYP - yhdessäoloa päivittäin

Vaikeasti kehitysvammaiset ja autistiset ihmiset jäävät usein yhteisöissään ilman kanssakäymistä muiden kanssa. He eivät aina osaa tehdä aloitteita tai aloitteita ei aina huomata. Päivittäiset vuorovaikutustilanteet rajoittuvat monesti vain lyhyisiin hetkiin - tervehdyksiin tai pukeutumiseen ja ruokailuun liittyviin toimiin.

HYP-mallin voi ottaa helposti käyttöön

Huomioivan yhdessäolon malli (HYP) on tapa olla vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. HYP perustuu australialaisen puheterapeutin Sheridan Forsterin luomaan HOP-toimintamalliin (engl. Hanging Out Program. Interaction for People at Risk of Isolation, 2008). Huomioivan yhdessäolon mallia voi käyttää muun muassa ryhmäkodeissa, päivätoimintayksiköissä, päiväkodeissa ja kouluissa. 

HYP-toimintamallin avulla yhteisö voi päästä liikkeelle vuorovaikutuksen vahvistamisessa. Malli on yksinkertainen toteuttaa. Työntekijä sitoutuu olemaan päivittäin 10 minuuttia puhevammaisen ihmisen kanssa. Hetken ainoa tavoite on yhdessäolo.

Tikoteekki on kääntänyt ja julkaissut Papunetin sivuilla perehdytysmateriaalit, joiden avulla yhteisöt voivat ottaa HYP-toimintamallin käyttöön. Lisäksi Tikoteekki järjestää työyhteisöjen tueksi HYP-käynnistäjäkoulutuksia.

Lisätietoja: kaisa.martikainen(at)kvl.fi

Sivu päivitetty: 22.11.2017