Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

OIVA vahvistaa yhteisön vuorovaikutusta. OIVA on tarkoitettu vaikeasti puhevammaisille ihmisille ja heidän vuorovaikutuskumppaneilleen

OIVA-vuorovaikutusmalli®

OIVA-vuorovaikutusmalli on vaikeimmin puhevammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutusta vahvistava työskentelymalli. OIVA-vuorovaikutusmallissa vaikeimmin puhevammaisille ihmisille palveluja tarjoava yhteisö osallistuu vajaan vuoden kestävään työskentelyyn, jota ohjaa OIVA-ohjaaja. Osallistujat havainnoivat yhdessä OIVA-ohjaajansa kanssa yhteisön arjessa kuvattuja vuorovaikutustilanteita. Yhteisten tapaamisten tarkoituksena on löytää sellaisia vuorovaikutustapoja, jotka edistävät puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on yhteisö, jossa jokainen arjen tilanne nähdään mahdollisuutena vuorovaikutukseen ja jossa jokainen yhteisön jäsen nähdään ihmisenä, jolla on mielipiteitä ja mahdollisuus ilmaista niitä.

Tikoteekki toteuttaa OIVA-vuorovaikutusmallin mukaisia työskentelyjaksoja vaikeasti puhevammaisten ihmisten yhteisöille. Yhdeksän kuukautta kestävää työskentelyjaksoa ohjaa koulutettu OIVA-ohjaaja. OIVA-vuorovaikutusmalli sisältää koulutusta, konsultointia ja yhteisön itsenäistä työskentelyä. Mallissa on selkeä rakenne ja työvälineet, jotka jäävät yhteisön käyttöön.

OIVA-ohjaajakoulutus

Tikoteekki järjestää OIVA-ohjaajakoulutusta sosiaali, terveys- ja opetuasalan ammattilaisille, joiden työnantaja tarjoaa palveluita vaikeimmin puhevammaisille ihmisille. Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle tiedot, taidot ja työvälineet ohjata työyhteisöjen pienryhmiä OIVA-vuorovaikutusmallin mukaisesti. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija valmistuu OIVA-ohjaajaksi.   Ohjaajakoulutus kestää vuoden ja sisältää lähiopetuspäiviä ja käytännön harjoittelun. 

OIVA-verkosto

Tikoteekin kouluttamat OIVA-ohjaajat ja heidän työnantajaorganisaationsa liittyvät OIVA-verkostoon.  Verkostoon kuuluvien organisaatioiden OIVA-ohjaajat voivat ohjata työyhteisöjen pienryhmiä OIVA-vuorovaikutusmallin mukaisesti.

OIVA-hankkeet

OIVA-hankkeet ovat Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamia Kehitysvammaliiton Tikoteekin kehittämishankkeita. OIVA-hankkeessa  vuosina 2005 – 2008 kehitettiin mm. OIVA-vuorovaikutusmalli. OIVALLA vuorovaikutukseen -hankkeessa (2009 - 2012) kehitettiin OIVA-ohjaajakoulutus, kokeiltiin mallia muistisairaiden ihmisten yhteisöissä ja tuotettiin materiaalia Papunettiin. Materiaali on koottu Papunetissa Muisti-teeman alle (www.papunet.net/muisti)


Sivu päivitetty: 31.03.2017