Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

OIVA-ohjaajakoulutus

OIVA-ohjaajakoulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille riittävät tiedot, taidot ja työvälineet OIVA-ryhmien työskentelyn ohjaamiseen. Vuoden kestävä 8 opintopisteen koulutuskokonaisuus sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää, välitehtäviä, käytännön harjoittelun harjoitteluyhteisössä sekä kirjallisen lopputyön. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija valmistuu OIVA-ohjaajaksi ja hän voi ohjata ryhmiä OIVA-vuorovaikutusmallin mukaisesti. Koulutetut ohjaajat ja heidän työnantajansa kuuluvat Tikoteekin ylläpitämään OIVA-verkostoon.

Koulutukseen voi hakeutua työntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai opetusalan peruskoulutus ja jonka työnkuvaan voi sisältyä vaikeasti puhevammaisten ihmisten yhteisöjen konsultointia. OIVA-ohjaajan tehtävät on mahdollista liittää esimerkiksi erityistyöntekijän, vastaavan ohjaajan tai esimiestehtävissä olevan työntekijän toimenkuvaan.

OIVA-ohjaajan ominaisuuksia ovat

  • kiinnostus ja halu kehittää sitoutuneesti omaa työtapaansa
  • myönteisyys
  • rohkeus ohjata ryhmää
  • ihmiskäsitys, jonka mukaan myös vaikeasti puhevammaisella ihmisillä on oikeus tulla huomatuksi ja kuulluksi
  • taito työskennellä yhdessä ryhmän kanssa, ryhmän oivalluksia kuunnellen ja kunnioittaen
  • halu ja uskallus tutkia videokuvan avulla omaa työtapaa OIVA-ohjaajana

Seuraava Tikoteekin järjestämä OIVA-ohjaajakoulutus käynnistyy toukokuussa 2017. Koulutuksen alussa opiskelijan ja hänen organisaationsa kanssa tehdään sopimus OIVA-verkostoon liittymisestä. Lisää tietoa koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta löytyy Koulutus-osiosta.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen
kaisa.martikainen(at)kvl.fi puh. (09) 348 09 362 tai Tikoteekin toimisto (09) 348 09 370

Sivu päivitetty: 31.03.2017