Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

OIVA-ohjaajakoulutuksenvoi hakeutua työntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai opetusalan peruskoulutus ja jonka työnkuvaan voi sisältyä vaikeasti puhevammaisten ihmisten yhteisöjen konsultointia. OIVA-ohjaajan tehtävät on mahdollista liittää esimerkiksi erityistyöntekijän, vastaavan ohjaajan tai esimiestehtävissä olevan työntekijän toimenkuvaan.

Koulutuksessa hän saa lisää osaamista, uusia näkökulmia ja työvälineitä puhevammaisten ihmisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja muiden lähi-ihmisten ohjaamiseen ja voi valmistuttuaan ohjata OIVA-prosesseja ja -klinikoita.

OIVA-ohjaajakoulutus kestää vuoden. Se sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää ja käytännön harjoittelun. Harjoittelussa opiskelija ohjaa OIVA-prosessin puhevammaisten ihmisten yhteisössä.

OIVA-ohjaajakoulutus on rakenteltaan selkeä ja käytännönläheinen. OIVAn keskeisenä työvälineenä on vuorovaikutustilanteiden videoiminen. Opiskelija oppii ohjaajakoulutuksen aikana käyttämään videoita voimavaralähtöisesti yhteisöjen ohjaamiseen ja keskustelun virittämiseen.

OIVAn seurauksena puhevammaiset ihmiset tulevat paremmin kuulluiksi ja ymmärretyiksi yhteisöissään. OIVA lisää myös lähi-ihmisten tietoisuutta omasta osaamisestaan ja yhteisöjen hyvistä vuorovaikutuskäytännöistä.


OIVA-ohjaajan ominaisuuksia ovat

  • kiinnostus ja halu kehittää sitoutuneesti omaa työtapaansa
  • myönteisyys
  • rohkeus ohjata ryhmää
  • ihmiskäsitys, jonka mukaan myös vaikeasti puhevammaisella ihmisillä on oikeus tulla huomatuksi ja kuulluksi
  • taito työskennellä yhdessä ryhmän kanssa, ryhmän oivalluksia kuunnellen ja kunnioittaen
  • halu ja uskallus tutkia videokuvan avulla omaa työtapaa OIVA-ohjaajana

Seuraava Tikoteekin järjestämä OIVA-ohjaajakoulutus käynnistyy toukokuussa 2018. Koulutuksen alussa opiskelijan ja hänen organisaationsa kanssa tehdään sopimus OIVA-verkostoon liittymisestä. Lisää tietoa koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta löytyy Koulutus-osiosta.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen
kaisa.martikainen(at)kvl.fi puh. (09) 348 09 362 tai Tikoteekin toimisto (09) 348 09 370

Sivu päivitetty: 17.04.2018