Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

OIVA-prosessissa havainnoidaan videolta vaikeimmin puhevammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutusta. Se kestää vajaan vuoden ja sisältää kymmenen tapaamista. Prosessia ohjaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja.

OIVA-prosessi on tarkoitettu työntekijätiimille, joka haluaa miettiä tapoja kohdata puhevammaiset asiakkaat ihmislähtöisellä tavalla.

OIVA-prosessin aikana työntekijät voivat videoida jopa kuuden asiakkaansa vuorovaikutusta.  Työskentelyssä yhteisön videoita havainnoidaan voimavaralähtöisesti.

Yhteisessä keskustelussa OIVA-ohjaajan kanssa työntekijät oppivat herkistymään ja tulkitsemaan puhevammaisen ihmisen hienovaraisia viestejä ja tulevat tietoisemmiksi omasta osaamisestaan ja yhteisönsä hyvistä vuorovaikutuskäytännöistä. Keskustelun pohjalta työntekijät sopivat konkreettisia tekoja, joilla he voivat tukea puhevammaisten ihmisten vuorovaikutusta arjen tilanteissa.

Onnistuneessa vuorovaikutuksessa tärkeää on

 • Läsnäoleminen
 • Odottaminen
 • Vastaaminen
 • Ilmaisun mukauttaminen
 • Tarkistaminen

OIVA-prosessin aikana työntekijät oppivat käyttämään tietoisesti näitä osaavan kumppanuuden elementtejä (LOVIT®).

Katso video LOVIT -hyvää mieltä kohtaamisiin (www.youtube.com)

Kokemustemme ja tutkimusten mukaan vuorovaikutustaitojen vahvistaminen antaa myös työntekijöille uutta intoa ja hyvinvointia työhön:

 • Työntekijät herkistyvät puhevammaisen ihmisen viesteille.
 • Puhevammainen ihminen aktivoituu ilmaisemaan tarpeitaan ja toiveitaan, kun hänen viestinsä huomataan.
 • Puhevammaisen ihmisen tyytyväisyys lisääntyy ja haastava käyttäytyminen vähenee.
 • Työhön tulee uutta sisältöä ja arjen tilanteisiin lisää mielekkyyttä, kun työntekijät oppivat ymmärtämään paremmin puhevammaista ihmistä.

Koko työyhteisö hyötyy OIVA-prosessiin osallistumisesta:

 • OIVA parantaa palvelujen laatua.
 • OIVA lisää työntekijöiden ammattitaitoa ja tuo erityisosaamista.
 • OIVA lisää työyhteisön vuorovaikutusta ja työntekijöiden yhteisöllisyyden tunnetta.
 • OIVA voidaan sitoa yksikön omiin kehittämistavoitteisiin ja käyttää niissä työkaluna.
 • OIVA on käytännönläheinen työskentelytapa, josta on hyötyä pitkäksi aikaa.
 • OIVA vastaa kokonaisen tiimin täydennyskoulutustarpeeseen.

Miten mukaan OIVA-prosessiin?

OIVA-prosessi alkaa elo-syyskuussa ja päättyy touko-kesäkuussa. OIVAan osallistuvat työntekijät työskentelevät tiimissä yhteisten asiakkaiden kanssa. Työskentelyä ohjaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen
kaisa.martikainen(at)kvl.fi
puh. (09) 348 09 362 tai Tikoteekin toimisto (09) 348 09 370

Sivu päivitetty: 21.12.2017