Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

OIVA-verkosto

OIVA-verkosto on yhteistyön, yhteydenpidon ja tiedonvälityksen kanava Tikoteekin OIVA-kouluttajille, Tikoteekin kouluttamille OIVA-ohjaajille sekä heidän työnantajilleen.

OIVA-verkostoon kuuluvat sellaiset vaikeasti puhevammaisille ihmisille palveluja tarjoavat organisaatiot, jotka lähettävät yhden tai useamman työntekijänsä OIVA-ohjaajakoulutukseen. Ensimmäisen työntekijän aloittaessa koulutuksen organisaatiot maksavat Tikoteekille verkostomaksun. Koulutuksen suorittaneet työntekijät saavat oikeuden toimia oman organisaationsa OIVA-ohjaajina. Organisaatioille tämä merkitsee oikeutta tarjota OIVA-vuorovaikutusmallin mukaista ja ammattitaidolla toteutettua työskentelyä.

Tietosuojaseloste

OIVAnetti

OIVAnetti on Tikoteekin tarjoama palvelu verkoston jäsenille. Organisaatioiden nimeämät OIVA-yhteyshenkilöt sekä koulutetut OIVA-ohjaajat voivat OIVAnetin kautta saada

  • ajankohtaista tietoa OIVAsta.
  • verkoston jäsenten yhteystiedot.
  • mahdollisuuden keskustella muiden verkostoon kuuluvien OIVA-osaajien ja OIVA-kouluttajien kanssa.

OIVA-ohjaajat saavat lisäksi käyttöönsä uusimmat OIVA-vuorovaikutusmallin työvälineet.

Tikoteekki järjestää OIVA-verkoston jäsenille myös OIVA-verkostopäiviä ja tarvittaessa työnohjausta.

Työnohjaus

Organisaatiot voivat ostaa OIVA-kouluttajilta joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta OIVA-ohjaajilleen.Työnohjauksen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa OIVA-ohjaajan ammattitaitoa. Lisäksi suosittelemme, että OIVA-ohjaajat järjestävät itsenäisesti alueellisia vertaistapaamisia.

OIVA-verkoston jäsenet ja OIVA-ohjaajat

(tilanne 15.6.2017)

Kehitysvammaliitto ry, Tikoteekki
Kaisa Martikainen, Katja Burakoff, Kaisa Laine, Annakaisa Ojanen

Kehitysvammaliitto ry, Kansalaisuusyksikkö
Niina Sillanpää, Sari Somer

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) /Perhe- ja sosiaalipalvelut/ Vammaispalvelut
Marja-Liisa Haapakorva, Mirja Jantunen, Sonja Kähärä

Eteva-kuntayhtymä
Milla Koistinen, Helena Uusi-Illikainen, Marja-Leena Viljanen, Marja Sutinen

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto, Kuntoutuksen osaamiskeskus

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaistyö
Pekka Rajamaa, Anne Ranki, Jaana Salminen, Kirsi Heikkinen, Johanna Pirhonen, Meri Kaarlonen

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, Kontulan monipuolinen palvelukeskus
Airi Salonen

Kommunikaatiokeskus Arki Oy
Kati Malvila

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sosiaalipalvelujen vastuualue
Tuula Vainikka, Tarja Järvelä

Lyhty ry
Susanne Arlitt

Oulun kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Asumis- ja päiväpalvelut
Paula Huhtelin, Annemari Särkelä

Perhon kunta
Leena Tattari

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, toimialue 6
Päivi Pöntinen, Minna Vastamäki

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä/sosiaalipalvelut/Kehitysvammahuolto
Satu Mustonen-Eskelinen, Irja Skogström, Sanna Pesonen, Susanna Lillia-Hämäläinen

Rinnekoti-Säätiö

Ruskeasuon koulu, oppimis-, osaamis- ja kehittämiskeskus
Mervi Lahdenperä-Mustajärvi
Irina Savolainen

Tampereen kaupunkilähetys ry
Jani Eskelinen, Kimmo Poutiainen

Tmi Sari H. Juhala
Sari Juhala

Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Kuntoutumispalvelujen tulosalue/Vammaispalvelut
Tarja Ahonen Reino Mäkilä

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut, Kuntoutus/Puheterapia
Anna Juhasz

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO
Outi Lappalainen

Sivu päivitetty: 24.05.2018